BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Aktivitetskalender


Sønderborg og omegn 1932 - Viggo Brandts malerier - løber til 29. oktober

17-05-2017 kl. 14:00 - 18:00

Cathrinesminde

Udstillingen hedder "Sønderborg og omegn 1932 - Viggo Brandts malerier".

I forbindelse med, at Sergentskolen på Sønderborg Kaserne flyttede, skænkede skolen i 2014 otte store malerier til Sønderborg Kommune. Malerierne, der var sømmet fast i væggene i Parolesalen, blev overdraget til Kunstfonden, som satte dem i stand og fik monteret nye rammer, hvorefter de i første omgang blev udstillet i Sundhedshuset i Nordborg (det tidligere rådhus).

Senere har de været udstillet på Biblioteket Sønderborg, og nu kommer turen så til Cathrinesminde. At malerierne har "vandret", skyldes dels et ønske om, at alle i hele kommunen får lejlighed til at se malerierne, som ikke tidligere er vist i det offentlige rum, dels at der ikke er fundet nogen permanent plads til de otte, store malerier.

Udstilling på Cathrinesminde Teglværk bliver samtidig museets sommer-særudstilling.

Kunstværkerne er malet af Viggo Brandt (1882-1959), som udførte opgaven på bestilling af Ny Carlsbergfondet. Han begyndte på opgaven i 1930, og i 1933 kunne de otte store malerier på over to og tre meters bredde overdrages til Sønderborg Kaserne, hvor de fik plads i Parolesalen. Her har de så i mere end 80 år været vidne til befalinger, udnævnelser og højtideligheder. Sammen med en buste af Kong Christian X blev malerierne imidlertid hjemløse ved lukningen af Sønderborg Kaserne i 2014.

Viggo Brandt var født i København i 1882, blev student i 1901 og bestod filosofikum på Københavns Universitet i 1902. Fra 1903 til 1908 var han elev på Kunstakademiet, og han var senere på flere studieophold i bl.a. Tyskland, Italien, Frankrig og Belgien. Viggo Brandt er kendt for naturalistiske landskabsmalerier samt interiør- og portrætmalerier.

Udstillingen på Cathrinesminde Teglværk falder sammen med, at museet har fået et maleri af fru Popp Stuckert i Tønder. Billedet forestiller de gamle teglværker Bergziegelei og Schlaikier i Egernsund, og det viste sig, at det også er malet af Viggo Brandt - og er en lille udgave af et af malerierne fra Parolesalen. Nu kan man så se det lille og det store maleri side om side.

Udstillingen suppleres med nutidige fotos af de otte maleriers lokaliteter. Det kunne ikke i alle tilfælde lade sig gøre at fotografere fra Viggo Brandts nøjagtige ståsted, da træer, buske, vejføringer og bygninger nogle steder er skudt op i synsfeltet. Det næstbedste er dog ikke altid uinteressant. Billedet ud over øvelsesterrænnet på Kær Halvø måtte således tages fra toppen af Sønderborg Forbrændingsanlæg!

Udstillingen åbnes 17. maj kl. 14 med taler af Sønderborg Kommunes borgmester Erik Lauritzen, museumsinspektør Torben Vestergaard, Cathrinesminde, og oberstløjtnant Viggo Ravn, der tidligere har været chef på Sergentskolen i Sønderborg
Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk