Broager.dk

Cykelfærgen på Flensborg Fjord skal være grønnere

Cykelfærgen Thjalfe, som sejler mellem Danmark og Tyskland, har gode muligheder for at overgå fra diesel til eldrift. Det konkluderer et forskningsprojekt udført af en studerende på Hochschule Flensborg. ”Produktionen af den elektriske energi, der kræves til elmotorerne, er så den afgørende faktor for bæredygtigheden,” forklarer Jonathan Lehmbecker. som står bag undersøgelsen. Og netop den del bliver nu fulgt op af et nyt studie på Hochschule Flensborg.

For Gerhard Jacobsen, formand for foreningen Cykelfærgens Venner og initiativtager til cykelfærgeprojektet på Flensborg Fjord, er den gode kontakt til Hochschule Flensborg meget vigtig. Han siger: “Hidtil har færgerne traditionelt været drevet af diesel. Vi vil meget gerne se på en ombygning og bruge mere klimavenlige løsninger. Jeg er meget glad for, at Jonathan Lehmbecker har undersøgt og beskrevet alternativer i sin bacheloropgave med vores cykelfærge “Thjalfe” som eksempel.” Og skibets ejer, kaptajn Palle Heinrich, tilføjer: “Vi er grundlæggende åbne over for at konvertere til et parallelt hybriddrev og vil undersøge, hvad der kan implementeres. Finansieringen er selvfølgelig også vigtig.” I forbindelse med en forventet større investeringssum til ombygningen påpeger venneforeningen og skibets ejer, at den endelige overgang til bæredygtigheden vil kræve  tilskud og sponsorstøtte.

Læs mere i nedenstående:

Denne sommer er den femte sæson for cykelfærgen på Flensborg Fjord, som Dansk-Tysk Venskabsforening har sat i søen. Cykelfærgen “Thjalfe”, som i denne sæson sejler på tværs af grænserne, er traditionelt drevet af en dieselmotor. For at kunne rejse mellem Danmark og Tyskland på en klimavenlig måde i fremtiden, søgte foreningen Cykelfærgens Venner kontakt til Hochschule Flensborg – Maritimes Zentrum, hvor de fik støtte fra Jonathan Lehmbecker som en del af en bacheloropgave.

Som en del af sin bacheloropgave beskæftigede den 25-årige studerende fra studieforløb skibsdriftsteknologi sig med emnet “Evaluering af mulighederne for at konvertere drevet på en cykelfærge” ved hjælp af eksemplet “Thjalfe”. Resultatet er nu tilgængeligt. I sin afhandling har Jonathan Lehmbecker foretaget forbrændingsberegninger for forskellige brændstoffer og beskæftiget sig med de gældende retningslinjer og bestemmelser samt efterbehandling af udstødningsgasser. “Som et resultat af mine undersøgelser og beregninger blev en parallel hybrid identificeret som den mest lovende tekniske fremdriftsløsning for den 40 år gamle “Thjalfe”. I dette tilfælde kunne de to skibspropeller drives af ekstra elmotorer, der skulle installeres. Produktionen af den elektriske energi, der kræves til elmotorerne, er så den afgørende faktor for bæredygtigheden af skibets fremdrift,” forklarer Jonathan Lehmbecker.

Denne tilgang fra Jonathan Lehmbeckers bacheloropgave er en god start, mener Dipl.-Ing. Rasmus Brandt, som yder videnskabelig støtte til “Thjalfe”-projektet på Hochschule Flensborg, og den bliver nu taget op af en anden studerende fra kurset i skibsdriftsteknologi. Et yderligere studie vil nu fokusere på designet af et parallelt hybriddrev til “Thjalfe”. Rasmus Brandt forklarer: “Særligt for ejere af mindre skibe er valg og design af miljøvenlige fremdrivningssystemer en udfordring, da infrastrukturen eller det nødvendige personale til arbejdet ofte mangler i rederiet. Det er her, universitetets ekspertise med dets stærke maritime forskningsbaggrund og fremragende uddannede kandidater kommer ind i billedet. Denne kombination og de to institutioners stærke regionale tilknytning er årsagen til vores succesfulde samarbejde.”

Om Jonathan Lehmbecker

Fra 2016 til 2019 gennemførte han en lærlingeuddannelse som skibsmekaniker hos Bugsier-, Reederei- und Bergungsgesellschaft mbH & Co. KG. Fra 2019 til 2020 fik han praktisk erfaring inden for service og montering på forskellige heavy-lift-, fragt- og specialskibe i virksomhedens eget værksted hos det Leer/Ostfriesland-baserede rederi Briese Schiffahrts GmbH & Co. KG. Han afsluttede sine studier på Hochschule Flensborg (fra 2020 til 2023) denne sommer med en bachelorgrad i “skibsdriftsteknologi “. I september 2023 går han tilbage om bord på “Briese Research” for at arbejde på et forskningsskib.

 

Om bacheloruddannelsen ”Maritim transport, nautik og logistik” på Hochschule Flensborg

Indholdet i uddannelsen “Maritim transport, nautik og logistik” består af både nautiske og økonomiske fagområder. Ud over bachelorgraden får kandidaterne det statslige kompetencebevis som nautisk vagthavende og kan enten slutte sig til førende rederier som kaptajn eller påtage sig krævende ledelsesfunktioner på land, for eksempel i rederier, forsikringsselskaber eller i maritim administration. For mere information om uddannelsen, besøg venligst:

www.maritimes-zentrum.de

 

I 2019 blev cykelfærgen mellem Danmark og Tyskland sat i drift. Under ledelse af foreningens formand Gerhard Jacobsen og med støtte fra foreningen “Cykelfærgens Venner” blev projektet realiseret efter mange års planlægning med den første færge “Rødsand”. Til sommer bliver den anden færge, “Thjalfe”, sat i drift. Skibsreder kaptajn Palle Heinrich er ansvarlig for driften af begge skibe, som hver har plads til 12 passagerer og 12 cykler. Indtil september sejler “Thjalfe” dagligt i pendulfart mellem Egernsund, Marina Minde, Brunsnæs og Langballigau, mens “Rødsand” sejler mellem Egernsund, Sønderhav og Flensborg. Den nødvendige støtte om bord og i land ydes af foreningen med dens 35 frivillige. For yderlinge oplysninger om færgen, besøg venligst: https://cykelfaergen.info/ eller Facebook https://www.facebook.com/cykelfargen/

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing