BROAGER.DK

Events / Broagerhallens generalforsamling 2024

Lokation

Broager Hallen
Skolevej 5, 6310 Broager
Kategorier

Dato

21 mar 2024
Afholdt!

Tidspunkt

19:30 - 21:00

Broagerhallens generalforsamling 2024

BROAGER HALLEN

 

Indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og protokolfører

2. Årsberetning v. formand, Ulrik Franke Andersen og revideret regnskab

3. Valg af medlemmer til repræsentantskab, valg af 2 suppleanter

4. Valg af eksternt revisionsfirma

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være formanden i hænde senest torsdag den 14. marts 2024