BROAGER.DK

Events / Generalforsamling BUI Håndbold

Lokation

Broager Hallen
Skolevej 5, 6310 Broager
Kategorier

Dato

08 feb 2024
Afholdt!

Tidspunkt

19:00 - 20:00

Generalforsamling BUI Håndbold

Dags orden for Håndbold:

  1. Valg af dirigent, protokolfører og 2 stemmetællere
  2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning
  3. Kassereren aflægger det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse og godkendelse af budgetter og ydelser
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelse.

Formand for 2 år i ulige år

Sekretær for 2 år i ulige år

Menigt medlem for 2 år i ulige år

        Kasserer for 2 år i lige år

        Næstformand for 2 år i lige år

        Suppleant for 2 år i lige år

  1. Eventuel

Efterfølgende mødes bestyrelsen til Konstituering