Broager.dk

Festlig indvielse af nyt klubhus

Af Kristian Pallesen

Ældre Sagen i Broager kan byde de over 1.200 medlemmer på markant bedre forhold på Ringriderpladsen fremover. I eftermiddag (21. juni) er nemlig det nye klubhus indviet. Med godt fremmøde. Med god musikalsk underholdning af Broager Brandværns Tyrolerorkester, og med kartoffelsalat og frikadeller.

Frikadeller? Ja, kommunen har jo indført grillforbud, så derfor var der ikke grillpølser!

Men der var en tale, af manden som har stået for hele projektet og investeret et utal af timer i sammen med andre frivillige at have tegnet, søgt myndighedsgodkendelser, tilrettelagt aftaler med håndværkere, arbejdet med andre frivillige og bidraget også til hele proceduren med ansøgninger – og meget andet.

Nemlig Willy Engelhardt, Nybøl. Han fik derfor også æren af at byde velkommen og holde indvielsestalen for byggeriet til alt i alt lidt under 400.000 kr.

Indvielsestalen

Vi er i dag samlet fordi vi nu er færdige med om- og tilbygningen på ÆldreSagens klubhus her på Ringrinderpladsen i Broager.

Det hele begyndte for lang tid siden, idet ÆldreSagen i Broager blev tilgodeset i forbindelse med en arv. Denne arv gav starttilskudet til den om- og tilbygning, som nu er udført og står færdig her på pladsen.

Indretning og byggeøkonomi

Der var mange ønsker fremme omkring størrelse og omfang af byggeriet, men så sandelig også omkring indretningen i selve bygningen. Et stort ønske, som skulle til-godeses var, at der skulle indrettes toiletfaciliteter, så handicappede også kunne komme til at benytte de allerede eksisterende faciliter på området. Så handicaptoi-lettet var et absolut must i beslutningen om byggeriet.

Endvidere var det også et stort ønske, at vi kunne få nogle simple køkkenfaciliteter i bygningen. Der var ikke tanker om, at der skulle produceres mad i køkkenet, kun at der skulle kunne laves en kop kaffe til de medbragte kager. Endvidere skulle udleveringskøkkenet kunne fungere for udlevering af indkøbte madleverenser i forbindelse arrangementer på pladsen.

Men omsider, efter mange givtige diskussioner, blev vi enige om, hvordan det hele skulle udføres.

Men så viste de økonomiske overslag over byggeriets omfang og indretning så stort et beløb, at den arvede kapital langt fra var stor nok til at gennemføre byggeriet.

Hvad gør man så?

Vi besluttede at søge almene fonde om tilskud til at udføre vores forslag til udvidelse og indretning af klubhuset.

Tak til sponsorerne 

Vi fik også tilsagn om pengegaver. Det gik lidt langsomt i starten, men pludselig tog det fart, og nu havde vi samlet næsten alle pengene sammen, så planen kunne iværksættes og gennemføres.

Om- og tilbygningen har kostet ca. 350.000 kr. men herudover er der indkøbt diverse udstyr til køkkenet, og dette er ikke bogført i byggeomkostningerne.

Men uden donationerne fra vores sponsorer ville vi ikke kunne have gennemført byggeriet, så fra ÆldreSagen i Broager vil vi sige mange, mange, mange tak for de bidrag vore sponsorer har ydet.

Det praktiske arbejde

Så kom det praktiske arbejde med at udføre tegninger og efterfølgende godkendelse ved kommunen. Da dette var overstået, gik de praktiske arbejder i gang i det sene efterår.

En del af arbejdet har medlemmerne selv udført, men der har været håndværkere på jord, beton- kloak- og belægningsarbejdet. Vi har også haft hjælp til vvs-arbejdet. Resten af arbejdet, og det er ikke så lidt, har frivillige, som er medlemmer af ÆldreSagen i Broager, udført. De frivillige medlemmer har udført tømrer- , snedker-, el- og malerarbejdet.

Der er brugt rigtig mange arbejdstimer med det håndværksmæssige arbejde, men humøret har været højt på byggepladsen hele tiden. Der er enkelte personer, som har lagt rigtig mange kræfter og arbejdstimer i projektet og til dem og selvfølgelig også til de andre, skal der fra bestyrelsen lyde en kæmpe tak for jeres indsats.

Tak alle sammen

Ud over det håndværksmæssige arbejde har der også været udført frivilligt arbejde i forbindelse med nyetablering af krolfbanen, idet denne har måttet afgive noget plads til byggeriet. Der er etableret ny naturstensbegrænsning til skråningen ned mod flisebelægningen.

Skråningen er beplantet med bunddække, så med tiden bliver skråningen ned til flisebelægningen helt dækket af det krybende bunddække. Krolfholdet har også måttet genindrette sig i tilbygningen, fordi deres oprindelige tilholdssted i bygningen er blevet til et nyt møderum med tekøkken.

Jeg håber og tror, at huset vil blive til stor gavn for krolf- og petanquespillerne i det daglige, men at også andre medlemmer i ÆldreSagen kan bruge de nye faciliter her på pladsen i Broager.

Tillykke med det nye og forbedrede klubhus. Vi håber, det kan blive til gavn for alle i rigtigt mange år, så pas godt på det.

Foto:

Claus Christensen, næstformand i Vækstfonden i Norlys overrakte symbolsk 50.000 kr., som var en del af                                                                                                       donationerne til det nyt klubhis i Broager. 

 

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing