Broager.dk

Har ikke råd til at vedligeholde fortove og veje

På grund af den økonomiske situation har Teknik-, By- og Boligudvalget godkendt en række besparelser på driften af fortove og veje. Ændringerne er midlertidige, indtil synergieffekten af det nye center Drift og Beredskab Sønderborg på Ingolf Nielsens Vej slår igennem over de kommende år. I en pressemeddelelse skriver kommunen:

Den brede budgetaftale kræver flere besparelser end forudset

Der er færre penge til reparation af belægninger på fortove, reparation og udskiftning af autoværn, reparation af asfalt- og grusveje samt optegning af fx hajtænder i Sønderborg Kommune. På grund af den økonomiske situation i Sønderborg Kommune har Teknik-, By- og Boligudvalget derfor godkendt en række ændringer for serviceniveauet på området.

– Vi står desværre i en økonomisk situation, hvor vi bliver nødt til at indføre nogle ændringer, som vil få mærkbare konsekvenser for borgerne. Det er dog ikke en varig besparelse, for det nye center Drift og Beredskab Sønderborg vil med tiden give økonomisk gevinst. Og så vil vi kunne rulle de netop vedtagne besparelser tilbage og hæve serviceniveauet igen i løbet af de kommende år, siger Kirsten Bachmann, der er formand for Teknik-, By- og Boligudvalget.

Kommunen vil fortsat udføre nødvendige opgaver, så trafiksikkerheden er i orden, og hvor loven kræver det. I 2023 lyder besparelsen på 3,3 mio. kr.

I juli 2023 er byggeriet af Drift og Beredskab Sønderborg færdigt, og indretning og indflytning kan begynde. Centret forventes i fuld drift i løbet af efteråret 2023 og kommer til at indeholde de tre afdelinger Drift og Service, Entreprenørafdelingen samt Brand og Redning. Formålet med centret er at opnå en synergi og optimeret drift, som skal give et økonomisk rationale.

Det forventes, at de positive effekter ved det nye center Drift og Beredskab Sønderborg vil blive indarbejdet løbende i årene frem mod 2026.

– I takt med at afdelingerne flytter ind i centret, vil vi se de positive resultater af sammenlægningerne. Med centret får vi en bedre drift og styrket samarbejde mellem afdelingerne, som giver en økonomisk gevinst. Vi vil optimere en lang række opgaver indenfor administration, bygningsdrift, fælles indkøb og maskinudnyttelse, siger Kristian Beuschau, der er næstformand i Teknik-, By- og Boligudvalget.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing