Broager.dk

Jow, svaret er ikke at ta’ fejl af

Af Kristian Pallesen

Udviklingsforums opgave er bl.a. at sikre borgerindflydelse. (Arkivfoto: Kristian Pallesen)

Af Kristian Pallesen

Humøret i bestyrelsen hos Broager Udviklingsforum er en smule højere efter generalforsamlingen end før. For selvom fremmødet var beskedent, så var der bred enighed: Broager har brug for Udviklingsforum som en paraplyorganisation for lokalsamfundet. Udover at fungere som en lim for fællesskabet i Broager er foreningen livlinen til kommunen i alle spørgsmål, som ikke kan henføres til andre foreninger.

Det gælder f.eks. i spørgsmål om boligudvikling, en masterplan for Broager og en bymidteplan. Eller naturprojektet, som i begyndelsen af april bliver indviet ved Loddenmose og som Broager Udviklingsforum har opført og får ansvaret for at drive.

Den gode stemning og opbakningen til at få nedsat grupper med konkrete opgaver skaber forventninger hos bestyrelsen. Måske det kan lykkes at bryde den oplevelse de fleste har om foreningen: Der sker jo ikke noget!

Og derfor håber bestyrelsen på en bredere involvering af flere, som vil være med til en konkret opgave i en afgrænset periode.

 

Der er også fremadrettet brug for, at nogle sørger for borgerinvolvering og at synspunkterne fra Broager bliver sendt til forvaltninger og det politiske system, så politikerne har noget at forholde sig til. Problemet er, at der ikke er et modtagersystem i den anden ende, så vi får feedback.

Kravet må være, at det bliver tydeligt, at Udviklingsforum er involveret i projekter, hvor borgerinvolvering er en naturlighed. (Udviklingsforum findes i Nordborg, Augustenborg, Gråsten og Broager).

Der er et behov for et lokalt talerør i forhold til bystrategierne, for vi har ikke i kommunen en bystrategi-koordinator som landsbylaugene har en sekretær/koordinator.

 

Bystrategien

Vi kommer ikke videre, før nogen stærke personer slår i bordet og sørger for, at kommunaldirektøren får penge til at bruge medarbejder-timer på at få bystrategierne indarbejdet i alle de kommunale planer og aktiviteter, der knytter an til dem.

Som det er nu, har kommunaldirektøren klart og tydeligt sagt til borgmesteren, at bystrategierne ikke er en del af den samlede forvaltnings opgave, før der politisk bliver afsat penge til, at medarbejdere ansat i kommunen må tage dem frem. Uden penge øremærket til bystrategier eksisterer de ikke på en eneste af de kommunale arbejdspladser. Selvom byrådet har godkendt f.eks. Broagers bystrategi for lang tid siden. Den virkelighed vil Broager Udviklingsforum tage afsæt i – bl.a. ved nu at henstille til kommunen, at Broager får plads ved det bord, hvor der skal tænkes i en bymidteplan. Til det formål er der nemlig afsat midler i budget 2024: 500.000 kr.

Jo stærkere, vi kan være i Broager til at skubbe på, desto bedre klarer vi os. Et bredere borger-engagement er nødvendig. En af de største og vigtigste opgaver for Broager Udviklingsforum er i 2024 at engagere borgere, som synes det er sjovt at være med i noget, der gør en forskel for fællesskabet.

-Der er rigtig mange byer i vores størrelse, der råber efter penge og aktiviteter. Jeg tror, at byrådet lukker ørene. Vi skal være bedre til at finde noget af finansieringen selv og så gå til kommunen og få suppleret. Det vil gøre det lettere. Eller at gøre det omvendt: I forvejen at få et kommunalt tilsagn om støtte, hvis det lykkes at indsamle fondspenge. En inspirerende debat. En god generalforsamling. Og en målsætning, der kræver en solid indsats af andre end medlemmer af bestyrelsen i Broager Udviklingsforum.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing