Broager.dk

Sæt selv dine udgifter til varme ned!

Fra 48 til 35 grader gør en markant forskel

Af Kristian Pallesen

Alt for mange fjernvarmekunder i Broager betaler unødvendigt meget for det varme vand i køkken og badeværelse. Forklaringen er, at mange husejere har indstillet deres retur-temperatur fra varmtvandsbeholderen for højt.

-Derfor reagerer vi NU med en opfordring til fjernvarmens kunder om at tjekke retur-temperaturen og sætte den til omkring 35 grader, siger Michael Kurth, Broager Fjernvarme.

-Hvis man har indstillet temperaturen på returvandet til omkring 50 grader, så betaler man for 15 grader mere, end det er nødvendigt. Og samlet set betyder det, at returvandet til fjernvarmen er oppe på 41°C. Det er 5-6°C grader højere, end hvad det burde være, forklarer Michael Kurth.

Det koster. Og kun fjernvarmekunderne selv kan ændre det.

For årsagen ligger enten i, at termostaten i den enkelte bolig i byen er indstillet forkert, eller at en ventil i termostaten har sat sig fast.

 

Sådan gør du

Om sommeren har mange typisk lukket for varme i husets radiatorer/gulvvarme, så du skal se  på varmtvandsinstallationen.

Hvis din installation er udstyret med temperaturmåler, så drej på termostaten, så temperaturen i returvandet efter en dag eller to når ned på ca. 35°C.

Hvis du ikke har en temperaturmåler, så mærk på fjernvarmerørene i din installation til din varmtvandsbeholder. Det ene rør må være varm +60°C, det andet skal være lun, ca. 35°C – eller endnu koldere, hvis der ikke er varmtvandsforbrug i noget tid.

Er begge rør næsten lige varme, og det ikke hjælper at skrue ned for returvandets temperatur, kan årsagen være, at  en ventil har sat sig fast og skal motioneres eller udskiftes. Kontakt i givet fald en VVS-installatør.

Der er penge at spare for os alle

Du sparer penge ved ikke at betale for et unødvendigt varmeforbrug og slipper for en unødvendig ekstraudgift på dårlig afkøling.

Jo flere, der sender koldere vand retur til fjernvarmen, desto mere sparer også fjernvarmen, fordi koldere returvand også giver mindre varmetab i ledningen fra fjernvarmen ud til forbrugerne, desto mindre varme skal fjernvarmen producere, og desto mindre vand skal der pumpes.

Så alle får gevinst ved at sætte temperaturen på returvandet ned.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing