Broager.dk

Skelde får måske en kollektiv varmeløsning

Foto: Sønderborg Kommune.

Sønderborg Varme stifter et lokalvarmeselskab, som skal arbejde for varmeløsninger i områder udenfor fjernvarmeområderne. På Broagerland er det Skelde, der kan få glæde af nyskabelsen, måske med en kollektiv varmeløsning. Sønderborg Kommune indskyder 2,1 millioner kroner i selskabet.

Tidligere på året undersøgte ProjectZero og Sønderborg Kommune sammen med fjernvarmeselskaberne mulighederne for lokalvarmeløsninger i en række områder udenfor fjernvarmeområderne. Undersøgelsen viste, at otte områder har potentiale for at etablere lokalvarmeløsninger. Det drejer sig om Fynshav, Skovby, Lysabild, Hundslev-Notmark-Almsted, Kværs, Skelde, Asserballe og Tørsbøl.

Undersøgelsen viste også, at fjernvarmeselskabernes anlæg ikke kan nå ud i disse områder, og derfor har Sønderborg Varme sammen med Sønderborg Kommune undersøgt muligheden for at stifte et lokalvarmeselskab, som kan hjælpe mindre lokalsamfund på vej med en kollektiv varmeløsning.

Husejere i Smøl, Brunsnæs og Dynt er henvist til at etablere individuelle alternative løsninger til den dyre gas. Her anbefales husstandene at udskifte olie- og gasfyr med varmepumper. Disse husstande har mulighed for at søge Energirenoveringspuljen, som åbner i dag, den 11. oktober.

Man kan læse mere om puljen her:

https://projectzero.dk/energirenoveringspuljen-2023/

 

Håber på lokal opbakning i Skelde

– Hos Sønderborg Varme er vi glade for, at vi kan udnytte vores erfaring og know how til at undersøge muligheden for at etablere en billigere og grønnere varmeforsyning i mindre bysamfund. Vi er også glade for, at Sønderborg Kommune støtter op selskabet og håber naturligvis, at lokalsamfundene vil gøre det samme, så vi kan få så mange som muligt væk fra fossile brændstoffer og over på grønne løsninger, siger direktør Erik Wolff fra Sønderborg Varme.

Økonomiudvalget har godkendt, at Sønderborg Kommune bidrager med 2,1 mio. kr. De indskudte penge skal bruges til de indledende undersøgelser af forskellige projekter. Hvis analyserne viser, at projekterne kan gennemføres, får kommunen godtgjort sit udlæg. ProjectZero behandler desuden også en sag om indskud i selskabet med et beløb på 0,9 mio. kr., fremgår det af en pressemeddelelse udsendt i dag.

– I Økonomiudvalget er vi enige om at understøtte arbejdet med at etablere et lokalvarmeselskab for de nævnte områder udenfor fjernvarmeområderne og sætte penge til rådighed, så der kan opbygges et selskab. Det er i princippet et lån i etableringsfasen, som vi får tilbage, hvis det forhåbentligt lykkes. Så skal de penge tilbage og bruges på nye initiativer, siger borgmester Erik Lauritzen.

Lokalvarmeselskabet skal stå for det praktiske i forhold til etablering af lokalvarmeløsninger lige fra forundersøgelse, projektforslag til eventuel etablering, drift og administration af anlægget. Formålet med et særskilt selskab er at sikre, at eksisterende fjernvarmekunder ikke skal løfte den økonomiske risiko, der er forbundet med afklaringen af muligheder for lokalvarmeløsninger.

 Indtræder i bestyrelsen

Lokalvarmeselskabet vil få en bestyrelse med fem medlemmer fra Sønderborg Varme A/S, mens Sønderborg Kommune, SONFOR, Broager Fjernvarmeselskab AMBA og ProjectZero skal have en plads hver.

Kommunens samlede liste over de ti områder, hvor der ikke er økonomisk rationale til hverken fjernvarme eller lokalvarmeløsninger er: Holm, Smøl, Brunsnæs, Mjang, Helved, Sebbelev, Dynt, Brandsbøl, Frederiksgård og Stolbro.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing