Broager.dk

Tre historiske ture med guide på Broagerland

Skeldekvinden med Danmarks ældste perler.

Den 10. maj, 24. maj og 31. maj er der ture fra Broager Kirke og rundt på Broagerland. Turene ledes af fagfolk fra Museum Sønderjylland. Æbletræerne blomster, vanterne er lagt på hylden og de lyse nætter er lige om hjørnet. Så nu er det tid til Museum Sønderjyllands kulturhistoriske vandringer- i egen bil! I år går turene til Broagerland. Oldtidsturen onsdag den 10. maj går til områdets dysser og gravhøje, på middelalderturen den 24. maj besøges der kirker og voldsteder og den sidste tur den 31. maj har udgangspunkt i områdets nyere tids historie omkring teglværksindustrien og byerne. Alle turer begynder kl. 18.30 fra Broager Kirke og ledes af fagfolk fra Museum Sønderjylland. Turene foregår i egen bil. Billetter købes på forhånd fra msj.dk eller ved ankomst.   

Broagerland ligger på en halvø, der grænser ud til Flensborg fjord i syd, Sønderborg Bugt i øst og Vemmingbund og Nybøl Nor mod vest og nord. Landskabet er varieret med morænebakker, mindre skovarealer og flade områder med stenfrit ler, der gennem århundreder har været råstofgrundlaget for områdets omfattende teglindustri.

Der er mange spor efter bopladser og bebyggelser på Broager Land. Disse rækker helt tilbage til jægerstenalderen, men især er området præget af dysser og gravhøje fra bronze- og jernalder. Desværre er de fleste høje og dysser for længst forsvundet og erkendes kun, som næsten  usynlige buler i landskabet og fordi de er registreret og markeret på kort gennem de sidste 200 år.

Den væltede gravhøj

Oldtidsturen den 10. maj første stop er i den smukke Skelde Kobbelskov. I skoven er der registreret 19 oldtidsminder i form af stendysser, som i dag alle er fredede. Vi skal besøge de syv af dem. De seks inde i den smukke bøgeskov og den sidste, som museet udgravede dele af i foråret 2019 på kanten af kysten.

I foråret 2018 var et stort bøgetræ, der stod midt på gravhøjen væltet og havde taget stort set hele gravhøjen med sig. Rodvælteren hang ud over skrænten og højen var blottet. En udgravning måtte til. Det blev en noget usædvanlig udgravning, idet den skulle foretages i den næsten 5 m lodretstående rodkage.  Arkæologerne fandt desværre ikke mange oldsager i højens centrale gravkammer, de var for længst forsvundet. Undersøgelserne viste imidlertid at stendyssen var fra omkring 3500 f.Kr. og dermed samtidig med de øvrige dysser i skoven.

Danmarks ældste glasperle

Efter gåturen i skovens dybe stille ro, bevæger vi os mod syd. Besøger Broager Lands sydligste punkt Kragesand, vender om og kører mod Skelde. Her er den hidtil rigeste kvindegrav fra Sønderjyllands bronzealder udgravet. Med sig i døden havde hun fået ørenringe af guld og flere forskellige arm – og halsringe samt smykker af bronze. Det mest opsigtsvækkende var dog et smykke, der bestod af fire tynde spiralguldringe og noget så usædvanligt som to små blå glasperler.  Danmarks ældste og absolut kun forbeholdt de absolut virkelig velhavende i bronzealderen. I fodenden af kisten lå der en hob af brændte menneskeknogler. Måske et barneoffer akkurat som Egtvedpigen havde fået det med sig i graven!

Til skræk og rædsel

Ad pittoreske små vej går turen videre til Skelde vig og Skrækkeshøj, hvor drabelige sagn og stednavne beretter om røvere, vold og dristigheder. Her huserede røverne Ons og Alf i 1300-tallet. Med disse beretninger i bagagen fortsætter turen videre mod Gammelgab, hvor gravhøjene i fordums tid også lå tæt og højt. Vi fortsætter på en del af Gendarmstien mod Iller og får endnu et sagn om frække trolde og en jordemoder ved en af gravhøjene tæt på Mølmark.

Gravhøj i Skeldekobbelskoven – en skulptur. (Fotos: Museum Sønderjylland)

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing