Broager.dk

Vagtskifte på brandstationen i Broager

Broager Frivillige Brandværn har fredag holdt deres årlige generalforsamling. Som vanligt startede aftenen med smørrebrød og lidt væske, og derefter kunne afgående brandkaptajn Per Vestergaard byde velkommen til 28 deltagere og efter sin beretning overdrage nøglerne til Nicklas Petersen som ny brandkaptajn i Broager.

Per Vestergaard afsluttede sin beretning med at takke for den tillid og støtte, han har fået som brandkaptajn i Broager frivillige. Brandværn. Det er med vemod, at Per Vestergaard stopper som kaptajn, men øget travlhed på jobbet samtidig med ønsket om mere tid til familien har fået den nu tidligere brandkaptajn til at tage beslutningen om stoppe. Hvor afholdt han har været som chef kom til udtryk, da han kunne forlade chefjobbet som årets bedste kammerat!

Til ny brandkaptajn valgtes Nicklas Petersen – den yngste kaptajn Broager har haft. Nicklas Petersen er uddannet sergent ved Beredskabsstyrelsen og har flere års erfaring som brandmand.

Flere udrykninger

I sin beretning kunne Per Vestergaard bl.a. fortælle at Broager Friv. Brandværn har haft 44 udrykninger, hvilket er 13 flere end forrige år.

En af de store opgaver værnet stod over for, var stormfloden i oktober og vi skal nok forberede os på, at der kommer flere af den type hændelser.

Til gengæld er antallet af brande gået ned.

Værnet har afholdt 14 øvelsesaftener plus et par opsamlingsøvelser for de brandmænd, der ikke har haft mulighed for at deltage i de ordinære øvelser. Alt i alt ser det rigtig godt ud med at få afholdt de obligatoriske øvelser som enhver brandmand skal have, for at stå skarp og velforberedt på kommende udrykninger.

Værnet har fået uddannet en røgdykker, en holdleder og to mand har været på Pædagogisk Grunduddannelse og må nu undervise på kommende øvelser.

Renoverer brandstationen

Broager Brandstation er ved at få en større renovering med bl.a. ny gulvbelægning, lofter, døre og maling. Arbejdet fortsætter her i 2024. Det er en stor opgave som værnet selv står for med god hjælp fra sponsorer og gavmilde donationer fra borgerne i området. En stor tak til alle der har bidraget med at få stationen til at fremstå flot og moderne.

Hæderstegn

Følgende personer fik hæderstegn:

10 års tegn: Jesper Jørgensen, Nicklas Petersen, Palle Deleuran, Rasmus Jonasson, Steffan Hansen.

Kommunens 10 års tegn: Marlene Lehmann.

25 års tegn: Mogens Hansen.

Hæder for 30 års anciennitet: Leif Mouritsen, Henrik Sohl.

Årets kammerat blev, helt fortjent, Per Vestergaard

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing