Broager.dk

Vejnavne på Broagerland

Vejnavne på Broagerland

Af Kaj Østergaard

Færdes man rundt på Broagerland, støder man på mange vejskilte, som viser vej for én, men navnene på disse skilte fortæller også en masse om Broagerlands historie.

Da Broager Kommune blev indlemmet i den nye Sønderborg Kommune ved kommunalreformen i 2007, blev alle vejskilte i de 7 tidligere kommuner harmoniseret, og der kom også nye vejnavne til, for at fortælle lokale historier og informationer til det pågældende sted.

I Broager fik I.P. Nielsens vej tilføjet en undertekst : MF (Soc) boede i Dynt (1873-1952).

I Sønderborg findes der også en I.P. Nielsens vej, som ligger omkring Borgmester Andersens vej, i en klynge med 10 veje der alle er opkaldt efter et historisk sønderjysk navn.

På Broagerland er der kommet en del nye stier, pladser og boligområder, som nu har fået deres eget skilt:

Møllestien, C.H. Clausens vej (2014), Banestien (2015), Havnepladsen (2015), Mariehøj (2015), Hvilsø sti (2017), Thomas Jensens Plads (2017).

Der findes også en del private vejskilte. Der står et skilt med navnet Christian A. Petersens Avenue på Nybølnorvej, hvor der går en tange ud til det gode træskib EMMA. Dette skilt har han fået af medarbejderne på Petersen Tegl, da mange kunder og arkitekter får en sejltur på Nybøl Nor.

Dynt Strandvej

I.P. Nielsen var folketingsmand for socialdemokratiet 1920-1943, og gjorde et stort arbejde i Sønderjysk Hjælpefond sammen med Kronprinsesse Ingrid. Han boede mange år i huset ved Dynt strand, som blev kald hytten.

I 2020 overtog oldebarnet Anders Caspersen huset sammen med hustruen Ini Bing. Huset har de renoveret med en kærlig hånd.

I 2021 uddelte Prinsesse Benedikte legatmidler fra I.P. Nielsen Fonden i hytten, som ligger tæt ved det badehus som Kong Frederik d.9. og Dronning Ingrid havde i Gammelmark.

I forbindelse med legatuddelingen indgik I.P. Nielsen Fonden en aftale med ejerparret, som betyder at nogle børn fra julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund, kan holde ferie i hytten (i alt 6 uger om året) helt i tråd med I.P. Nielsens ånd.

Den lille stikvej, som fører ind til hytten og de to nabohuse, har altid heddet Gammelmark. I sommeren 2022 søgte Anders Caspersen og Ini Bing, Sønderborg Kommune om lov til at ændre navnet til Dynt Strandvej. Navneændringen blev godkendt med igangsættelse fra den 15.juni, og derfor er der nu kommet et nyt skilt op.

I.P. Nielsens Plads

I Forbindelse med I.P. Nielsens 150-års fødselsdag den 23. april 2023 er p-pladsen efter Gammelmark Strand Camping nu blevet opkaldt efter ham, og der er netop opsat et skilt ”I.P. Nielsens Plads” med underteksten I.P. Nielsen (1873-1952) Folketingsmedlem 1920-1943. Det er meningen at der kommer en INFO tavle ved skiltet senere.

Når man vandrer eller cykler på sin daglige tur, eller søndagstur, er der nu endnu mere at kigge efter, og samtidig kan man også blive klog på den lokale historie.

Det er ikke så ringe endda!

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing