Broager.dk

Afblæser øjeblikkeligt afbrændingsforbuddet

Kulgrillen må bruges igen.

Så må kulgrillen bruges igen i Sønderborg Kommune.
Beredskab Sønderborg ophæver med øjeblikkelig virkning afbrændingsforbuddet. Beredskabet opfordrer dog borgerne til fortsat at være varsomme ved brug af åben ild. Foto: Sønderborg Kommune

Beredskab Sønderborg ophæver med øjeblikkelig virkning afbrændingsforbuddet gældende fra den 16. juni 2023 med tilhørende lempelse gældende fra den 22. juni i Sønderborg kommune, oplyses det i en pressemeddelelse.

Beredskab Sønderborg har siden indførelse af afbrændingsforbuddet vurderet behovet for afbrændingsforbuddet under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

 

Brandfareindekset, Tørreindekset, vejrudsigter og ikke mindst befolkningens sikkerhedskultur viser, at det er beredskabs- og sikkerhedsmæssigt forsvarligt at ophæve forbuddet i Sønderborg Kommune.

 

Beredskab Sønderborg opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål m.v.

 

Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

 

Ved brug af åben ild, anbefaler Beredskab Sønderborg:

Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen

Hold altid afstand til bevoksning

Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt

Brug kun åben ild i stille vejr

Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild

Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand

Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation

Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation

Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude

Der kan findes gode råd og vejledning om brug af åben ild, såsom gasgrill, kulgrill og ukrudtsbrænder på Brandfare.dk

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing