Broager.dk

Broager har kommunens dyreste drikkevand

Broager Vandværks bestyrelse
På generalforsamlingen i Broager Vandværk i aften oplyste formanden, Walther Jacobsen, at vandprisen ved årsskiftet steg med 2,44 øre pr. kubikmeter, og at prisen på vand i år bliver 11,65 kr. pr. kubikmeter. Heri er indregnet ekstra 1,06 kr., som opkræves til efteråret.

Med prisen på 11,65 kr. leverer Broager Vandværk kommunens dyreste drikkevand.

– Det skyldes bl.a. nye boringer, råvandsledning, udskiftning af vandledning i forbindelse med kloakering, nyt styresystem på vandværk og daglige måleaflæsninger. Alt er det noget der koster og som skal finansieres.

Så har Rusland i foråret 2022 invaderet Ukraine, og det har desværre medført rentestigning, forhøjede energipriser, inflation etc. og det er vi desværre blevet en del af, forklarede formanden.

Vi kan selvfølgelig håbe, at priserne/inflationen falder, men det sker nok ikke lige med det samme. Men sker det, og vandværket får et overskud, så skal pengene retur til andelshaverne, medmindre man har et projekt, som man kan hensætte penge til. Men de skal så være øremærket til et projekt der skal udføres inden fem år. Ellers ryger beløb retur til andelshaverne.

Slipper for PFAS

Vandværket har investeret over 4 mio.kr. i nye boringer. De skal i brug i foråret, og så er det definitivt farvel til de pesticider, der er i det vand, vi drikker i dag.

Hvor masser af andre vandværket kan forvente at blive udfordret med PFAS-prøver der afslører markante overskridelser af grænseværdier, er de nye boringer PFAS-frie, oplyste Walther Jacobsen.

De nye boringer

Bøffelkobbelskov (Ny kildeplads):

Boring 1 i Bøffelkobbelskoven er på matrikel tilhørende Nybøl menighedsråd:

Boring er filtersat fra 90m og 6 meter ned. Vandanalysen er ok. Ingen pesticider.  Borehuset er sat op og installation af pumpe mm. er afsluttet. Så den er klar til at levere vand

 

Boring 2 i Bøffelkobbelskoven er på matrikel tilhørende Susanne Bertram:

Satte bor i jorden i august. Boringen er filtersat fra  90 met og 6 meter ned. Er blevet prøvepumpet med ok forløb. Borehuset er sat op og installation af pumpe er afsluttet. Men der mangler indvindingstilladelse fra kommunen og vandanalyse fra Eurofins. Det var noget, Rambøll skulle sørge for, men de er lidt langsomme i optrækket, så derfor har det trukket ud til at blive udført i marts (2023).

El-kabler er nedgravet og el til pumpestationer er blevet etableret og tilsluttet, så de kan kommunikere med vandværket.

Omkring erstatning til lodsejere er der opstået et problem, idet vejen gennem skoven, som er en offentlig vej tilhørende Sønderborg kommune, fysisk ikke ligger som vist på matrikelkortet.

Det berører en del lodsejere, som skal kontaktes mm. Den opgave har Sønderborg kommune påtaget sig mod at vandværk sørger for opmåling mm., så det bliver tegnet rigtigt ind på matrikelkort. Derfor er erstatning til lodsejere udskudt indtil det med vej er helt afklaret.

De gamle boringer

I beretningen kunne Walther Jacobsen ikke give et godt bud på, hvad der skal ske med de gamle forurenede vandboringer.

-De to boringer der ligger tættest mod Dyntvej er som bekendt forurenet. Den ene over grænseværdi den anden under grænseværdi, mens den tredje boring længst væk fra Dyntvej er ok endnu.

Man er i tvivl om de to øverste boringer virker som afværgeboringer for den tredje. Det ved vi ikke, og hvad der skal ske, når der kommer vand fra Bøffelkobbel – om de skal de nedlægges, fungere som afværgepumpning for boringen længst væk eller noget helt andet, ved vi ikke.

Virkelighed – og fremtid

Det er svært at spå om fremtiden, noterede Walther Jacobsen og gav et par eksempler:

Vi regnede med at have pesticidfrit vand i hanerne fra efteråret/vinter 2022 men må desværre konstatere, at det bliver forår 2023.

Renovering af ledningsnettet på Mejerivej/Sct. Pauli skulle være afsluttet i maj 2022 men blev først klar i januar 2023 !!!

Personalet har afdækket hvilke områder i Vemmingbund der har det største spild, så her starter renovering i foråret 2023. Derudover så fortsætter SONFOR kloakseparering i midtbyen. Arbejdet kommer i udbud i foråret engang, hvor man starter med Vestergade fra kirken og ned til Nejsvej.

Så må vi tage bestik af, om det vil være lettere at lave renoveringen ved at skyde nye ledninger, inden de graver, eller om vi skal lægge vandrør ned, når de graver. Det afhænger af entreprenør og pris, hvad vi vælger.

Så der er også nok at gå i gang med i 2023.

Nyvalgt træder direkte ind på formandsposten

Da formanden, Walther Jacobsen, ikke ønskede genvalg, indvalgtes i stedet Peter Mikael fra Vemmingbund. Han blev ved konstitueringen i aften valgt direkte ind påformandsposten. Peter Moikael er 51 år, har tidligere været direktør for Gråsten Varme og pendler nu til Give Fjernvarme, hvor han også beklæder direktørposten. Han er gift, og ægteparret har tilsammen seks piger. – Jeg vil gerne bruge tid og engagere mig i vandværket, som skal drives økonomisk fornuftigt, lød hans første melding til de fremmødte forbrugere. Der var genvalg til Ingolf Nielsen og Poul Erik Nissen til bestyrelsen til til John Henningsen som suppleant.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing