Broager.dk

Broagerland 3.0 smider håndklædet i ringen

Det meget omtalte initiativ med at skabe bo- og arbejdsfællesskaber på Broagerland har i realiteten lidt skibbrud. Bestyrelsen smider håndkædet i ringen og har indkaldt medlemmerne til generalforsamling tirsdag den 23. maj kl. 19 på Broagerhus for at sætte Foreningen Broagerland 3.0 i bero i foreløbigt et år.

Det er ikke lykkedes bestyrelsen at blive enige om, hvordan der skulle sættes gang i aktiviteterne. Og flere bestyrelsesmedlemmer har meldt sig ud.

Foreningen blev dannet med det formål at indsamle 300.000 kr. til en erhvervsdrivende fond, men broager.dk erfarer, at heller ikke dette indsamlingsarbejde i realiteten er sat i gang i de 18 måneder, foreningen har eksisteret – efter et længere forarbejde, hvor en halv million kroner i statstilskud blev brugt til at udvikle et koncept for projektet, der skulle fastholde og tiltrække borgere til Broagerland.

Foreningens bestyrelse begrunder indstillingen om at sætte arbejdet i bero med, at flere bestyrelsesmedlemmer er trådt tilbage af personlige årsager. Men forklarer også situationen  med “at konjunkturerne modvirker foreningens virke p.t. Renteforhøjelse og inflation gør projekter væsentligt dyrere at gennemføre i øjeblikket, og faldende realløn gør det sværere at indsamle den fornødne egenkapital.”

Dagsordenen for generalforsamlingen er:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Godkendelse af dagsorden og generalforsamlingens lovlighed.

3. Formandens beretning. Fremlæggelse og godkendelse.

4. Fremlæggelse og godkendelse af årsregnskab.

5. Indkomne forslag. Forslag skal sendes på mail (info@broagerland.dk) til bestyrelsen senest den. 15. maj 2023

6. Fastsættelse af kontingent og budget.

7. Valg til bestyrelsen. Der skal vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer.

8. Valg af revisorer.

9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er der kaffe.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing