Broager.dk

Et godt indblik i livet på Broagerhus

Efter generalforsamlingen underholdt Vokalbanden.

Af bestyrelsens formand, Erik Krogh

2023 har igen været et aktivt år for Broagerhus. Der har været travlt i værkstederne, og der er fabrikeret mange flotte ting hos trædrejerne, i malerværkstedet, hos keramikholdene og hos de forskellige strikke-hold.

Kortspillerne har også travlt. Der er blevet hevet mange stik hjem, og meldingerne har måske ind imellem været lidt optimistiske, og det giver måske lidt panderynker, men til sidst er der jo trods alt smil hos alle rundt om bordet rundt.

Som noget nyt arrangerede Broagerhus julemarked, i og med at Cathrinesminde ikke kunne afholde det i 2023. Med Gerd fra bestyrelsen som tovholder samt den øvrige bestyrelse og frivillige hjælpere lykkedes det at skabe et rigtig fint julemarked lørdag d. 18. og søndag d.19. november med over 30 forskellige stande, julecafé og masser af julehygge. Der var over 1000 besøgende på de 2 dage. Bestyrelsen arbejder på, at Julemarkedet også arrangeres i november i år.

I 2023 tog vi initiativ til at renovere og opgradere indgangsparti og udstillingsområdet i huset, bestyrelsen og vores aktive frivillige er trukket i arbejdstøjet i december måned. Der er blevet malet, ændret på belysning, lavet nyt inventar m.m. Vi forventer at vi er færdige medio marts i år.

Vi har i 2023 også søgt midler i.f.m. opstart af Raku-brænding i keramikværkstedet og vi har fået 25.000 kr.  fra Nordea-Fonden. Der er nu indkøbt Rakuovn og tilhørende udstyr, og de første brændinger er foretaget.

11.500 besøg sidste år

Når vi sætter lidt tal på brugere og besøgende der kommer til Broagerhus kan vi sige, at de faste brugere og værkstederne genererer ca. 6000 personer årligt. Når vi dertil lægger Ældresagens, Pensionistforeningens og de øvrige foreningers, virksomheders og Broagerhus’s egne møder/arrangementer samt messer og udstillinger, kan vi lægge ca. 5500 besøgende oveni.

Broagerhus kan jo ikke drives uden frivillige og ildsjæle, de udfører et stort stykke arbejde i dagligdagen, både som tovholdere på de forskellige hold i de kreative værksteder og som tovholdere for kortspils- og strikkehold m.m., samt til arrangementer i huset og ikke mindst til den daglige drift og vedligehold.

Næsten 675 er medlem

Vores medlemsantal er stadig støt stigende og vi nærmer os nu 675 medlemmer af Broagerhus, det er glædeligt, at så mange støtter op om vores Medborgerhus.  I 2023 har vi opnået en fornuftig drift og vi har en sund økonomi.

Der var en enkelt udskiftning i bestyrelsen og den består nu af Erik Krogh, Vagn Peter Petersen, Gunnar Glindvad Kristensen, Karin Gerber, Gerd Bargum Petersen, Orla Kristensen og Henning Norup, suppleanter er Kristian Pallesen og Bent Moldt.

Efter generalforsamlingen var der underholdning og sang med koret VOKALBANDEN.

Til april har Broagerhus været i gang i 7 år.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing