Broager.dk

FC Sønderborg bidrager til debatten

Vi har modtaget:

FAKTUELT OM FC SØNDERBORG 2.0 

Af Jesper Damm Andersen
Formand for FU.

Da vi i FC Sønderborg i øjeblikket oplever meget tumult omkring vores arbejde med at udvikle dygtige fodboldspillere. Vil vi gerne bidrage til opklaringen af de faktuelle forhold, for at undgå misforståelser.

FC Sønderborg er en overbygning til klubberne der er medlem. Vi arbejder ud fra nogle retningslinjer som DBU har besluttet. Organisationen er bygget op med en Styregruppe, som er øverste myndighed og som er sammensat af et medlem fra hver af de klubber der er med i overbygningen.

Lige nu er følgende klubber med i FC Sønderborg: BNS, Nordals Boldklub, Sønderborg Boldklub, Egen UI, Broager UI, Hørup UI, Sønderborg Fremad, Dybbøl IU, Gråsten Boldklub, Midtals Idrætsforening, BNS og Svenstrup UF. John Hansen fra Dybbøl IU er formand for styregruppen.

Styregruppen har nedsat et forretningsudvalg(herefter FU) til at drive FC Sønderborg i dagligdagen, med økonomi, trænersammensætning, udviklingsprogrammer og meget mere.

FU er sammensat af følgende medlemmer udpeget og godkendt af styregruppen:
John Hansen, Formand styregruppen
Jesper Damm Andersen, Formand forretningsudvalget
Erik Nielsen, Sportschef FC Sønderborg
Mathias Andersen, Økonomi
Jette Wolff, Kasser
Johnny Mølby, STA
Dennis Furtner, Talentchef
Sandie Müller, Sponsoransvarlig
Marius Vestergaard, Kommunikationschef

FC Sønderborg er en DBU Licensklub, den eneste i Sønderjylland, foruden SønderjyskE naturligvis:

En Licensklub forpligter sig til en masse standarder der skal sikre udviklingen af spillere sker systematisk, med en masse regler der skal opfyldes og overholdes. Man bliver bedømt på det arbejder, netop efter disse standarder. Endvidere er der krav til et antal fuldtids og deltidsansættelser, alt afhængig af det antal stjerner man tildeles.

I øjeblikket beskæftiger FC Sønderborg sig udelukkende med udviklingen af ungdomsspillere. Dog har et kritikpunkt fra DBUs licenssystem påpeget udfordringer med at FC Sønderborg ingen Seniorhold har længere.

Dette fik Styregruppen i foråret 2022 til atter at tale om at arbejde for muligheden med et seniorhold. Lige nu nyder hele områdets seniorhold godt den udvikling af dygtige ungdomsspillere der foregår i FC Sønderborg.

Det arbejde har ført til at FC Sønderborg 2,0 skal genopstå, og forventeligt efter sommerferien 2023. Et flertal og dermed den brede holdning i Styregruppen var at man både skulle forpligte sig til at være med på såvel ungdom som senior. Styregruppen var i det arbejde vidne om at skulle man være med i samarbejdet ville det blive det højst rangerende senior der skulle tegne det kommende seniorhold i FC Sønderborg. Sidstnævnte er ligeledes regler DBU laver og ikke noget der lokalt kan træffes beslutning om.

Alle de klubber der er repræsenteret i styregruppen, skal i løbet af foråret beslutte på generalforsamling, hvorvidt, de under ovenstående forudsætninger, fortsat ønsker at være en del af FC Sønderborg som moderklubber. Alternativt udtræde som moderklub og tiltræde som samarbejdsklub. Er man samarbejdsklub, er det desværre ikke muligt at have ungdomsspillere på FC Sønderborgs ungdomshold.

Som samarbejdsklub i FC Sønderborg 2,0 vil FC Sønderborg fortsat støtte op om klubbernes ungdomsarbejde med øvelser mm.

Fra FC Sønderborg  ser vi frem til at samarbejde med alle de klubber der, ønsker at fortsætte under ovenstående forudsætninger som moderklub, samtidig med at vi gerne vil bevare et respektfuldt samarbejde med de klubber der ønsker at tiltræde som samarbejdsklub.

På FC Sønderborgs vegne
Jesper Damm Andersen
Formand for FU

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing