Broager.dk

Nej, der skal ikke bygges boliger på Nejsli

To private investorer får ikke lov til at bidrage til byudviklingen i Broager, hvis økonomiudvalget i morgen onsdag (22. marts) følger embedsværkets forslag til, hvor der må udstykkes nye boliger de næste 12 år.

Forvaltningen afviser fremsendte ønsker om 13 grunde ved Nejsmøllevej (nr. 56 på billedet) og 21 grunde på Nejsli syd for Nejsvej (nr. 57 på billedet).

Derimod bliver udstykningen Broager Øst prioriteret (nr 114 og nr. 58 på kortet) med et rekreativt område og med boliger, som borgerne på et borgermøde har bakket Udviklingsforum stærkt op om at slås for.

Økonomiudvalgets beslutning bliver indarbejdet i forslaget til ny kommuneplan, som ventes godkendt til at blive sendt i høring efter byrådets møde i juni, så byrådet sidst på året kan behandle indsigelser og beslutte endeligt, hvad udviklingsrammerne skal være.

Se kortet og læs forvaltningens begrundelser for de enkelte forslag om at fjerne eller tilføje byggemuligheder og bemærk, at der også er udlagt et perspektivareal (nr. 61), der viser, i hvilken retning byudviklingen skal ske, når øvrige muligheder er udbygget. De to byggegrunde i bymidten uden nummer er Hemogram-arealet og hallerne tilhørende Hansson Erhverv.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing