Broager.dk

Nu må du bruge din gasgrill

Lempelsen af afbrændingsforbuddet for Sønderborg Kommune fra torsdag den 22. juni klokken 09.00 indføres, da brandfareindekset og tørreindekset ser ud til at have en mindre faldende tendens, og ikke mindst ser vi en utrolig god sikkerhedskultur i befolkningen. Desuden er der taget hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold.

Der tillades derfor nu, at private også kan anvende gasgrill i det offentlige rum.

Kul – fortsat nej.

Når du anvender gasgrill, skal følgende sikkerhedsregler anvendes:
Gasgrillen skal være hævet over jorden og placeret på et fast ikke brændbart underlag med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider, og mindst en meter brændbarbeklædning (plankeværk og andet brændbart) og gasgrillen skal altid være under opsyn.
Dette omfatter både erhverv og private

Afbrændingsforbuddet gælder stadig for følgende, som IKKE er tilladt:

At tænde bål udendørs
Det betyder: Enhver form for afbrænding af bål (uanset om det er med kul, træ, briketter eller andet brændsel), herunder også afbrænding i bålfad eller på bålplads, samt afbrænding af Skt. Hans-bål, afbrænding af haveaffald, skovaffald, øvrigt affald, halm, siv og lign., inkl. på og ved søer, og på kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
Forbuddet omfatter også erhvervsaktivitet.

At bekæmpe, behandle eller på anden vis bearbejde/påvirke ukrudt, vegetation, plantevækst og lign. ved brug apparater/genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs
Det betyder: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, eller fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt til ukrudtsbekæmpelse og anden behandling/påvirkning af vegetation, plantevækst mv. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).
Forbuddet omfatter også erhvervsaktivitet.

At bruge kulgrill
Det betyder: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.
Forbuddet omfatter også erhvervsaktivitet.

At ryge i naturen
Det betyder: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv.  (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.
Forbuddet omfatter også erhvervsaktivitet.

Overtrædelse af afbrændingsforbuddet kan medføre bødestraf, jf. afbrændingsbekendtgørelsens § 17.

Er du i tvivl om en aktivitet er tilladt – så undlad den for brandsikkerhedens skyld.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing