Broager.dk

Den nye kommuneplan er nu i høring

Hvor skal der i fremtiden være mulighed for at placere boliger, erhverv og vedvarende energianlæg i Sønderborg Kommune? Det beskriver Kommuneplanforslaget 2023-2035, som er blevet godkendt af Byrådet og nu sendes i ti ugers høring.

Forslaget til kommuneplanen har især fokus på mulighederne for fremtidens erhverv, boliger, detailhandel og vedvarende energianlæg. Og borgerne får nu mulighed for at komme med indspark.

For Broagerland er de væsentligste ændringer, at Broager Øst bliver udlagt til boligområde, at rammerne for Gammelmark Strand Camping udvides, og at der udlægges et areal på hjørnet af Industrivej-Brovej til en kommende OK tankstation, som lige nu ligger på Torvet i Broager.

Borgmester Erik Lauritzen siger om planen i en pressemeddelelse:

– Kommuneplanen danner rammerne for udviklingen af Sønderborg Kommune i de kommende år. Planen er et vigtigt redskab, når vi arbejder med Byrådets overordnede plan for at skabe vækst og udvikling i vores kommune de næste 12 år. Den lægger rammen for at virkeliggøre Byrådets visioner. Nu vil vi gerne have borgernes input, og jeg opfordrer derfor alle til at kigge nærmere på forslaget.

Kommuneplanforslaget udlægger blandt andet nye arealer til boliger, erhverv, udvidelse af Sønderborg Lufthavn, solcelleanlæg, vindmøller, detailhandel og rekreative formål. Samtidig fjernes arealer til boliger og rekreative formål andre steder, som er blevet uaktuelle.

Forvaltningen har udarbejdet ”Kommuneplan 2023-2035 – Kort fortalt”, som giver et overblik over ændringerne i kommuneplanen i forhold til den eksisterende kommuneplan.

– En kommuneplan er en større sag, men pixi-udgivelsen giver borgere og virksomheder kort og konkret overblik over de væsentligste hovedpunkter i den nye kommuneplan. Det er vigtigt for Byrådet at skabe et godt grundlag for udvikling af boliger og erhverv i hele kommunen samtidig med, at vi passer på vores natur og kulturarv, og det synes jeg, at kommuneplanforslaget afspejler, siger Stephan Kleinschmidt, der er første viceborgmester.

Borgercafé sidst i august

I slutningen af august vil der blive holdt flere borgercaféer, hvor man på uformel vis kan få mere at vide om de vedvarende energianlæg i kommuneplanforslaget.

 

Fakta: Kommuneplan 2023-2035 og miljørapport

Der er udarbejdet en miljørapport for planforslaget, som viser, at kommuneplanforslaget ikke medfører væsentlige miljøpåvirkninger. Miljørapporten sendes i høring sammen med planforslaget frem til den 6. september 2023.

Kommuneplan 2023-2035 i pixi-udgave kan ses her:

https://dagsordener.sonderborgkommune.dk/vis/pdf/bilag/1eb36dc2-fcf7-4da5-bfcc-8af66259fcd8/?redirectDirectlyToPdf=false

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing