Broager.dk

Skodsbøl dokumenterer behov for svingbaner

Der er brug for svingbaner på Brovej.

I lørdags gennemførte  Skodsbøl-borgere trafiktælling for at få tal på, hvor grelt det er med trafik gennem Skodsbøl til lossepladsen, selvom der er gennemkørsel forbudt-skilte. Samtidig blev svingende gtrafik på Brovej talt op.

Kl. 17 i lørdags satte Skodsbøl-borgerne også gang i en spørgeskemaundersøgelse for at få trafikanternes forklaring på, hvorfor de kører ad de veje, som de gør.

De to initiativer er taget, fordi tilkørselsforholdene til lossepladsen er alt for dårlige – og farlige. Og fordi trafikanterne hellere overtræder færdselsloven og kører gennem Skodsbøl til og fra lossepladsen end kører ad de veje, som kommunen anviser.

-Svarene i spørgeskemaundersøgelsen er éntydige, forklarer Camilla Pantel som talsperson for arbejdsgruppen.

Vi har fået flere end 400 svar, og der er tre hovedforklaringer. De har ikke pakket deres trailer ordentligt og vil ikke risikere at tabe grene på mere befærdet vej (Brovej især). Deres trailere er ikke lovlige.  Tredje årsag er, at Nybølnorvej er så ødelagt af store huller og så smadret af ler, at folk kører ad Nørregade gennem Skodsbøl, oplyser Camilla Pantel.

Men hovedforklaringen og det største problem er, at der mangler svingbaner på Brovej, så folk ikke standser trafikken, fordi de skal svinge ind på Nybølnorvej.

-Nu har vi data. Det handler om trafiksikkerhed, og det er jo hovedrystende, at 70 km.  begrænsningen ophæves på netop strækningen, hvor man skal svinge ind på Nybølnorvej. Der opstår farlige situationer, som bilister med en trailer slet ikke har lyst til at være årsag til.

Med støtte fra Skodsbøl landsbylaug blev arbejdsgruppen omkring trafik-spørgsmålene nedsat først i juni.  Gruppen håber at få mange flere svar og input fra bilisterne de kommende dage (se nederst) og vil så sammenfatte dokumentationen i en henvendelse til Sønderborg Kommune for at få svingbaner på Brovej, venstresvingbaner til trafikanter fra Gråsten og højresvingsbane til trafikanter fra Broager-siden.

-Politikerne må sætte penge af på budgettet, så vi får løst et væsentligt trafikproblem. Det handler om sikkerhed og ordentlige tilkørselsforhold. Man bliver også nødt til at reparere de store huller på Nybølnorvej, mener Camilla Pantel, som også har haft kontakt med politiet.

-Politiet kan dårligt tjekke gennemkørsels-forbuddet i Skodsbøl men har til gengæld ved lossepladsen tjekket trailernes tilstand. Så vi håber nu på et samarbejde, hvor kommune og politi bakker os op og sikrer ordentlige tilkørselsforhold – som i øvrigt alle andre genbrugspladser i kommunen har, noterer talspersonen i Skodsbøl.

En venlig opfordring fra gruppen

Kære borgere
Vi har brug for jeres hjælp!
Trafikforholdene til og fra Skodsbøl genbrugsplads/deponi er en vigtig del af vores hverdag, og vi ønsker at sikre, at de fungerer så godt som muligt for alle. Derfor beder vi jer tage jer tid til at besvare et kort spørgeskema, som vi har udarbejdet.
Ved at deltage, kan I give os værdifuld indsigt i de udfordringer og muligheder, I oplever i forbindelse med jeres kørsel til og fra genbrugspladsen. Jeres feedback er afgørende for, at vi sammen kan finde de bedste løsninger, der kan forbedre trafikforholdene og sikre en mere smidig og sikker færdsel for alle i området. Vi sætter stor pris på jeres tid og hjælp. Tak
Venlig hilsen
Skodsbøl Landsbylaughttps://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2VxqTUJ9oaSWNpwC-HcGkNCWlEZyL5lJsjgZOIGFFt8Gftg/viewform?usp=sf_link yVi takker mange gange på forhånd.

Venlig hilsen
Camilla Pantel, Lisa Nielsen, Bruno Boehnke & Stella Josupeit

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing