Broager.dk

Sparekassen er god til at tjene penge på kunderne

 

Broager Sparekasse: Acceptabelt årsresultat og meget tilfredsstillende basisindtjening, skriver sparekassen i pressemeddelelsen om 2022, som gav et resultat før skat på kr. 6 mio. mod kr. 29,4 mio. i 2021.

Et acceptabelt resultat 2022, siger Lars Christensen

 

En stærk basisindtjening

”2022 har været et travlt år for både vores privat- og erhvervsrådgivere. Vores basale drift har aldrig været bedre, hvilket kommer til udtryk, når vi kigger på vores basisindtjening for 2022, som udgør kr. 28 mio. mod kr. 16,3 mio. i 2021. En stigning på hele 71,7% i forhold til 2021”, fortæller sparekassens direktør Lars Blaabjerg Christensen, og fortsætter:

”Vi er meget tilfredse med den stærke forbedring af basisindtjeningen, som dels skyldes stigende renteindtægter og et år præget af mange konverteringer og høj aktivitet på boligmarkedet.”

De samlede nettorente- og gebyrindtægter er steget fra kr. 97,1 mio. i 2021 til kr. 111,2 mio. i 2022.

Den høje aktivitet på bolig- og erhvervsområdet har gjort, at den samlede nettoudlånsformidling er steget med i alt kr. 316 mio. i løbet af 2022 via DLR-Kredit, Totalkredit og sparekassens egne udlån.

Broager Sparekasse har i løbet af året haft en brutto kundetilgang på lidt mere end 1000.

Rentestigning sætter sit præg

Forventningen til det samlede resultat før skat for 2022 lå på et højere niveau end de opgjorte kr. 6 mio. Årsagen til at denne forventning ikke holdt stik skyldes primært, at rentestigningen har sat sit præg med negativ kursregulering som konsekvens. Årsresultatet viser negative kursreguleringer på kr. 21,5 mio. mod positive kursreguleringer på kr. 4,7 mio. i 2021.

”Kursreguleringerne udviklede sig væsentligt mere negativt end forventet”, fortæller Lars Blaabjerg Christensen.

Social ansvarlighed til glæde for lokalområdet

Sponsorater, donationer og Lokalpuljen udgør fortsat en væsentlig del af sparekassens markedsføringsbudget. Det samlede beløb kan i 2022 opgøres til kr. 3,5 mio. mod kr. 3,3 mio. i 2021. ”Støtten uddeles i vores lokalområde, og er med til at bakke op om de lokale initiativer, som gør vores område attraktivt at bo og være erhvervsdrivende i. For os er det vigtigt at give tilbage til det lokalområde, som vi er en del af og at tage et aktivt socialt medansvar for udviklingen i vores område. Også for at fremtidssikre vores forretningsområde.”, fortæller Lars Blaabjerg Christensen.

Forventninger til 2023

Med en kapitalprocent på 24,6% er sparekassen godt polstret til at modstå fremtidige uforudsete udfordringer.

Sparekassens forventninger til 2023 udgør fortsat en stigning i antallet af kunder. Derudover stigende nettorenteindtægter samt stigende gebyrindtægter. Der forventes også stigende omkostninger i forhold til 2022 grundet konsekvenserne af overenskomstforhandlingerne.

Blandt andet på den baggrund forventer Broager Sparekasse et resultat før skat på kr. 30-35. mio. for 2023.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing