Broager.dk

SuperBrugsen indkalder til generalforsamling

GENERALFORSAMLING

SuperBrugsen Broager
holder generalforsamling
onsdag den 17. april
kl. 18.30 på Broagerhus
Alle gade 4

 

DAGSORDEN

  1. Valg af ordstyrer
  2. Valg af stemmetæller
  3. Bestyrelsens beretning og fremtidsplaner
  4. Godkendelse af årsregnskabet. Herunder bestyrelsen resultatdisponering
  5. Forslag fra bestyrelsen
  6. Indkomne forslag
  7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af suppleanter
  9. Eventuelt

Indkomne forslag skal skriftligt meddeles til formanden 14 dage før generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen vil SuperBrugsen være vært ved et mindre traktement.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing