Broager.dk

Vandværket udskifter gamle rør i Broager by

Vandværket vil gerne undgå mere langvarige afbrydelser.

Af Kristian Pallesen

I eftermiddag fredag får husejerne i  Vestergade 1-49, Møllegade 4-12, Borgergade og Gartnervænget 2-4 og enden af Vesterled en seddel i postkassen med informationer om, at Broager Vandværk på mandag går i gang med at renovere ledningsnettet.

Arbejdet vil blive lavet som styret underboring af hovedledningerne og med normal frigravning ved hvert stik til husene, fortæller Claus Nederby-Hansen, Broager Vandværk.

Vandværket vil gerne have ledningsnettet fornyet, før Sonfor går i gang med gravearbejdet til kloaksepareringen.

-Vandværket har mange gamle ledninger i området, og hvis vi ikke får vores ledninger fornyet, før gravearbejdet går i gang, så ville vi få alt for mange akutte nedlukninger, fordi vores gamle ledninger let går i stykker. Det vil vi gerne undgå, tilføjer Claus Nederby-Hansen.

 

Bestyrelsen har besluttet, at målerbrøndene hvor det er muligt, vil blive etableret lige inden for skel med nye Kamstrup IQ 2200 målere.

Vandværket opfordrer forbrugerne i området til at få sig tilmeldt SMS-servicen, så de kan få besked, når vandet planmæssigt skal lukkes ned.

SMS servicen finder du på https://sms-service.dk/broager-fjernvarme.

Personalet fra Broager Vand og Varme vil være behjælpelig med at svare på spørgsmål, hvis der skulle være nogen undervejs. Claus Nederby-Hansen har tlf. 29120447.

Er nu færdige i Vemmingbund

Ledningsarbejdet i Broager bliver udført af brdr. Nørulf https://www.norulf.dk/  som i dag afslutter udskiftningen af gamle vandledninger i Vemmingbund, så fra mandag begynder vandværket at kunne registrere, hvor meget vand, der er fosset ud af utætte ledninger i Vemmingbund.

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing