BROAGER.DK

Rute 6 af 12 stilleområder på Broagerland

Stilleområde 6 af 12 på Broagerland.

Vandreturen på strækningen Spar Es Camping til Gammelmark Camping.

 

Gode parkeringsmuligheder ved Spar Es Camping, en campingplads med et lille udsalg, god sand badestrand og godt badevand i starten og på hele Rute B.

Man kan vælge mellem to ruter her. Den ene rute (A) går oppe på skrænten i det frodige og bakkede fjordlandskab og er en del af Gendarmstien. Den anden rute (B) går langs vandet med udsigt over Vemmingbund/fjorden og over til Dybbøl

 

A. Ruten går i et meget varieret landskab, og er en del af Gendarmstien (se skiltningen). Her er grønne marker, her er grønne hegn, her er bratte skrænter, her er stranden, her er fjorden og her er udsigten over til bakkerne på den anden side af fjorden.

Området virker beskyttet.

Man passerer forbi et opholdssted og en lejrskole, men ellers er det naturen, man færdes i.

På den sidste del af turen går man i niveau med fjorden, så man har skrænten på sin venstre hånd. Det er med til at gøre turen varieret.

Der er et rigt fugleliv.

Også ved turens afslutning, Gammelmark camping, er der gode parkeringsmuligheder.

 

Gener:

Stien var flere steder meget glat. Det var tydeligt, at ruten også blev brugt af cyklister sandsynligvis på  mountain-bikes (jf. de relativt brede og dybe hjulspor).

Turen kræver solidt fodtøj.

 

Rutens stilhed fastlagde vi til: Skalatrin 4 (1-5).
Man kan møde cykler.

Rutens herlighedsværdi fastlagde vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Det er varieret bakket landskab, der er skrænter, der er marker, der er krat, der er strand, der er vand.

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Jf. ovenfor.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 3 (skala 1-5).
Dele af ruten kan være glat under særlige vejrlige forhold, så solidt fodtøj tilrådes.

Rutens længde er på ca. 2,5 km.

 

B.  Denne rute går langs fjorden.

Også her går man ret beskyttet – omgivet af naturen. Her er det vandet, stenene, sandet og skrænterne samt krattet, der er med i oplevelsen.

Her er der fine muligheder for fordybelse, fordi man går i det flade strand terræn. Det gør det ret overskueligt og enkelt.

Området virker beskyttet og fredeligt.

Da der visse steder gås på sten og mange steder i sand tilrådes solidt fodtøj.

Som stilleområde fastlægger vi denne rute til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Man møder ingen løbere, cykler eller biler.

Rutens herlighedsværdi fastlagde vi til: Skalatrin 5 skala 1-5).
Der er skrænter, krat, sand og vand.

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5)

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 2.

Man går på sand strand hele vejen.

Også denne rutes længde er på ca. 2,5 km.