BROAGER.DK

3 – Kunst på Broagerland: Broager Hallens relief

3 – Kunst på Broagerland: Broager Hallens relief

Af Kaj Østergaard

I 60´erne blev den midtjyske by Brande Danmarks kendt, da de startede med at male gavlmalerier på mange husgavle. Mange andre byer tænkte ” So ein ding müssen wir auch haben ”. Et af de nye gavlmalerier er lavet ved Spejdernes Lejr i 2017 på Nørre Havnegade i Sønderborg med titlen ” vi sætter spor ”

I Broager gik man andre veje og lavede et stort keramisk relief på gavlen af Broager Hallen i 1991.

International arbejdslejr

Allerede i 1988 var der en international arbejdslejr på Cathrinesmindes Teglværk hvor unge fra hele verden hjalp med at bygge teglværket om til teglværksmuseet som åbnede i 1993. I 1990 var der igen en international arbejdslejr på Broagerland i forbindelse med Kunstfondens store projekt med at lave relieffet på gavlen af Broager Hallen.

Broager Kunstfond dannes

I 1989 blev Broager Kunstfond dannet da Broager Kommune besluttede at støtte med 3% af de beløb som kommunen anvendte til bygge- og anlægsarbejder – dog max.50.000 kr. pr. år.

Relieffet tager form

Ved arbejdslejren i 1990 samles 20 unge fra ti lande i tre uger, hvor de boede på skolen og arbejdede i et telt på den tyske sportsplads med at lave små keramiske kakler, der skulle blive til et stort relief som skulle vise et bykort over Broager med veje og huse. Bag relieffet stod kunstneren Claus Weiss.
Om vinteren blev kaklerne glaseret og brændt og i sommeren 1991 blev disse sat op på gavlvæggen af Broager Hallen af frivillige fra Broagerland og unge i kommunal beskæftigelse.

Summa summarum

Hele relieffet er mellem 75 og 100 kvm og kostede 100.566 kr. som er kommet fra Kunstfonden, Erhvervs- og Turistrådet og andre sponsorer fordelt med henholdsvis 38.000 kr., 20.000 kr., og godt 42.000 kr.

Den 18.oktober 2019 fylder Broager Hallen 50 år og fødselsdagsønsket kunne være at modtage et kunstværk fra Kunstfonden i Sønderborg Kommune, som blev opstillet ved indgangen til Broager Hallen.

Af Kaj Østergaard