BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 4 – Gammelmark

Gammelmark

Af Kaj Østergaard

Området ved Gammelmark er det smukkeste på Broagerland med de mange stisystemer og enestående natur.

De sidste mange år er der etableret mange små vandhuller på Broagerland, hvor der især ved Gammelmark findes mange.

På den danske side af Flensborg Fjord, findes strandtudsen kun ved Gammelmark, hvor den har gode levebetingelser i vandhullerne

Første indtryk er den åbne mark og græssende får.

 

 

 

Hjertestien

For år tilbage blev der lavet en hjertesti omkring Gammelmark Strand Camping og Gendarmstien. Stien er 4 km lang (rød rute), og afmærket med hjerteforeningens logo. Se mere på hjerteforeningens hjemmeside under hjertestier.

Man kan starte ved campingpladsens butik og gå 200 meter op af asfaltvejen, og dreje til venstre ved græsstien for enden af campingpladsen.

Turen går nu forbi campingpladsens udendørs swimmingpool og en mark med får.

Hjertestien går nu til højre op af en stejl skrænt, mens stien til venstre går frem til kanonstillingerne.

Kanonstillingerne

I 1864 havde de preussiske tropper opstillet 4 kanon batterier på skrænten ved Gammelmark, hvor de kunne skyde over Vemmingbund og ramme de danske soldater omkring Dybbøl Banke.

Ved kanonstilligerne er der en fantastisk udsigt og der er opsat nogle INFO-tavler.

Et besøg ved kanonstillingerne kan fint indpasses ved slutningen af vandreturen på hjertestien. Mere herom senere.

Gratelund

På toppen af den stejle skråning er der en bænk hvor man kan nyde udsigten over Vemmingbund og til Broagerlands højeste punkt ”Gratelund”, som ligger 57 meter over havet.

Til højre findes der kultur- og kursuscentret ”Dansk Reinhardt institut” som er etableret i en tidligere landbrugsejendom. Her går der en sti ud til asfaltvejen.

Hjertestien går hen over en græsmark med flere vandhuller.

Der går også en sti op til Gratelund, men denne er dog ikke en del af Hjertestien.

Gentofte kommunes feriekoloni

Når man er kommet igennem 2 låger, passerer man  en grusvej som går ned til Gentofte kommunes feriekoloni. Denne koloni kan man se fra stranden senere på ruten.

Efter grusvejen er der igen 2 låger, som fører en hen til skrænten, hvor der er en trætrappe ned til stranden.

Herfra går Hjertestien og Gendarmstien sammen til campingpladsen.

For enden af tunnelen

Før at man går ned af trappen, bør man gå et stykke til højre – mod Spar Es – hvor bevoksningen er formet som en tunnel, som minder om ”Liebestunnelen” ved Kragesand.

Kort efter tunnelen er der et flot udsigtspunkt ude ved skrænten.

Gammelmark strand

Nede af trappen møder man stranden, hvor der det første stykke er sten, som går over i en fin græssti.

På dette stykke kan man igen se Gentofte feriekoloni, inden man møder turens ”High light”.

Efeuranker klatrer op af træerne

Hjertestien og Gendarmstien er tit berørt af højvande og derfor er stien flyttet lidt væk fra vandet, så den nu går imellem nogle træer, hvor efeuranker klatrer op af træerne. Et eventyrligt syn!

Grande Finale

Har man mere krudt i benene, bør man tage en rundtur – på 1 kilometer – op til kanonstillerne . Se blå rute.

Fra ”efeu skoven” kan man gå op til kanonstillingerne via en trappe med reb.

Efter kanonstillingerne møder man en legeplads, et maskinhus og nogle får.

Her går der en ny sti, fra den lille bevoksning ved maskinhuset og til venstre igennem en dal, som fører en tilbage til ”efeu skoven”.

På den nye sti er der opsat en bænk, hvor man kan nyde enestående natur og høre fuglefløjt.

Hjertestien går nu fra ”efeu skoven” og ender ved campingpladsen.

Når man først er blevet dus med alle stierne, opdager man Gammelmarks fantastiske natur.

God tur.

På stien lidt væk fra vandet klatrer efuranker op af træerne og mod Spar Es er bevoksningen formet som en tunnel.
Fra kanonstillingerne fører en ny sti tilbage til ”efeu skoven”.