BROAGER.DK

4 – Kunst på Broagerland: Hvalen ved Broager Skole

Hvalen Valborg ved Broager Skole

Af Kaj Østergaard

Hvordan er den store hval ved Broager Skoles P-plads strandet der?

I 70´erne boede Christian og Eva Frederiksen et par år i Grønland, hvor de arbejdede som henholdsvis lærer og sygeplejerske. Ved hjemkomsten bosatte de sig i Brunsnæs og Christian fik arbejde som lærer ved Broager Skole.

Opholdet i Grønland inspirerede Christian til at lave den store hval, der står ved P-pladsen ved Broager Skole ud mod Nejsvej.

Christian tegnede og udregnede den store hval, som han gjorde til et skoleprojekt i 90´erne. Sammen med nogle elever lavede han skroget af hvalen med armeringsjern. Da firmaet Hermann Johannsen samtidig lavede noget murerarbejde på skolen, sørgede de for at modellere hvalen med fiberbeton, som ankom færdigblandet i en betonkanon. Hvalens to øjne blev udført af lærer Bent Wandahl.

Da hvalen var færdig blev den også brugt i Broager Skoles logo.

På mange kunstværker står der ”Må ikke røres”, men det glæder Christian Frederiksen, når der sidder skoleelever på hvalen og synger Shu-bi-duas sang ”Hvalen Valborg”.

Af kunstneren Ole Videbæk fra Ribe - ved rutebilstationen