BROAGER.DK

Rute 3 af 12 stilleområder på Broagerland

Stilleområde 3 på Broagerland

Vandreturen på strækningen Kragesand til Frydenlund (på det sydlige og yderste af Broagerland).

Gode parkeringsmuligheder ved Kragesand, toilet, 2 sæt bord og bænke, et lille bålsted, samt god sand badestrand med god sandbund især i starten af ruten.

Ruten fører gennem ”Liebestunnel”, en hemmelighedsfuld, varieret lille sti mellem små træer, i et let bakket terræn, med dækkende efeubund og med høj skrænt.

Inden stien fører ud til åben strand er der inde til venstre opsat to vindmøller. De kan ikke ses, men under visse vindforhold høres en brummen. Solen vil også blinke i møllerne. Men ruten er godt skærmet af den smukke natur, så det formindsker generne.

 

Når man er kommet ud til åben strand, er der her mange forskellige sten som bunddække. Den høje skrænt giver læ for vinden og gør at området virker beskyttet.

Dette stykke af strækningen kan give god mulighed for fordybelse.

Ved Frydenlund er der parkeringspladser (få). Der er opført et nyt stort shelter med bord/bænke sæt, en forhøjet bålplads med rist og lidt bålbrænde.

 

Rutens stilhed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Man møder ingen løbere, cykler eller biler.

Kun naturens egne lyde af fugle, vind og vand – måske stille sejlads af både og skibe.

Dog vil man ved visse vindforhold høre brummen fra vindmøllerne, hvilket sænker dele af ruten til skalatrin 4.

 

Rutens herlighedsværdi fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Der er skrænter, krat, sten og vand.

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Jf. ovenfor.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 2 (skala 1-5).

Der kræves godt vandre fodtøj. Underlaget med sten kan virke usikkert.

Ruten anbefales ikke til dårligt gående. I vådt føre vil stenene være glatte.

Rutens længde er på lidt over 2 km.

 

Der kan laves to runder i forbindelse med denne rute.

1. Der går en smal sti ind til vindmøllerne for enden af ”Liebestunnel”.

Kort efter kommer man ud på en grusvej, der fører ned til landevej. Her går man til venstre af asfalteret vej og drejer lidt senere igen til venstre ud mod Kragesand og parkeringspladsen.

Rundens længde er på lidt over 1 km.

 

2.  Fra Frydenlund følger man gendarmstien ad Skeldemark tilbage til Kragesand. Den første del af denne rute er grusvej. Resten af denne tur er på asfalteret vej. Omgivelserne er smukke med mark og eng.

Mulighederne for stilhed og for fordybelse vil naturligvis være mindre på den del af runderne, hvor man kan møde kørende trafik (biler og cykler) på den asfalterede vej.

Denne rundes længde er på lidt over 5 km.