BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 15 – Kragesand

Kragesand

Af Kaj Østergaard


Området omkring Kragesand emmer af historie og utrolig smuk natur, som man kan opleve på denne rundtur på omkring 5 km.

Turen starter på den store P-plads i Kragesand, hvor der står nogle INFO tavler og et toilet.

Ved Kragesand blev der tidligere gravet sand, som blev afskibet via en lang bro ud i Flensborg Fjord. Broen blev også benyttet af fiskerne og badegæster som klædte om i et lille badehus på broen.

Turen følger Gendarmstien i østlig retning, og kort efter kan man se et dige og et pumpehus, hvor der ligger et afvandet område bag ved.

Liebes tunnelen

Turen går nu igennem liebes tunnelen, som er den flotteste strækning på hele Gendarmstien, hvor smukke efeu ranker klatrer op af træerne.

Dette stykke af Gendarmstien blev i 2018 optaget på Realdanias liste over 50 udvalgte og unikke naturoplevelser i Danmark. Se smutturen.dk

Når liebes tunnelen slutter, fortsætter turen langs med stranden over ca. 1 km, men inden bør man lige slå et slag forbi de to store vindmøller til venstre, hvor der er et lille vandhul og en god udsigt.

 

 

Strandturen

På gåturen langs med stranden er der mange sten, som nedsætter tempoet lidt, men så kan man nyde de smukke skrænter og skibene på Flensborg Fjord.

Havet spiser hele tiden noget af skrænterne, hvilket gør at landskabet hele tiden forandrer sig.

Nødlanding

Den 1.juni 1945 var otte engelske jagerfly på vej fra Flensborg til København, da et af flyene måtte nødlande ved skrænten ved Borrehoved.

Flyet blev smadret og den canadiske pilot døde.

Poseidons Rev

Når man kommer frem til stranden ved Frydenlund, står der en INFO tavle om foreningen Als Stenrev, som i 2012 genoprettede et stenrev ude i Flensborg Fjord med navnet Poseidons Rev.

Dette stenrev er et af mange, som sikrer gode levebetingelser for dyr og planter.

Frydenlund

Ved Frydenlund kan man tage en dukkert eller holde et pitstop, som mange af Gendarmstiens brugere gør.

For et par år siden blev der opstillet en shelter ved stranden, som bliver meget benyttet.

Land turen

Fra Frydenlund går turen væk fra Gendarmstien og langs en grusvej ind i landet.

Man kommer forbi et tidligere tysk feriehjem ”Landheim”, som nu bruges til et privat opholdssted.

Omkring Landheim kan man se et par marker, hvor der bliver dyrket hestebønner, som bruges til dyrefoder.

Turen går nu over i asfaltvejen Frydenlund, som går igennem et lille skovstykke og et par huse.

Ved Skeldemark går man til venstre og her er der flot udsigt ud over Flensborg Fjord.

Turen går nu med Skeldemark og om til Kragesand.

Grøn energi

Man møder nu et tidligere landbrug med solceller på taget og en lille husstands vindmølle. Ved siden af kan man igen se de to store Bonus vindmøller.

Bag ved gården ligger Skelde Mose.

Skelde Mose

Skelde Mose er et område på 7.5 ha, som blev afvandet under besættelsen.

Afvandingen blev lavet som et beskæftigelsesprojekt, hvor der blev gravet en hovedkanal og sidekanaler og etableret en pumpestation.

Røjhus Pumpelaug har siden sørget for afvandingen.

For nogle år siden arbejdede, det tidligere Sønderjyllands Amt, på at slukke for pumperne, men dette blev ikke til noget.

I regnfulde perioder kan man opleve at mosen står under vand.

Fra vindmøllerne og ned til P-pladsen kan man se to vandhuller med fugle- og dyreliv.

Stormfloden den 13.november 1872

Den 13. november 1872 blev det sydligere Danmark ramt af en voldsom stormflod, som kostede mange menneskeliv. På Broagerland mistede to mennesker livet i Vemmingbund.

Ved Kragesand var vandet 3.5 meter over daglig vande, og tog to huse med sig.

Ved gården ”Rojhus” nåede vandet næsten helt op til stuehuset, og på det hvide hus man kører forbi, når man skal ned til stranden, er der et mærke på huset, der viser hvor højt at vandet stod den 13.november 1872.

Hønseri og andefarm

Lige før stranden ligger der et tidligere hønseri og andefarm på venstre side.

Det startede som hønseri og endte som en andefarm, som C.H.Clausen brugte til rugeri. Den 140 meter lange gule bygning blev bygget i 1967.

Bygningen bruges nu til opbevaring af campingvogne.

I 1952 besøgte kongefamilien andefarmen.

God tur