BROAGER.DK

Rute 12 af 12 stilleområder på Broagerland

Stilleområde 12 af 12 stilleområder på Broagerland.

Vandreturen på Nybøl Nor stien – strækningen Egernsund (Skodsbøl Skov) til parkeringspladsen ved Bøsbækvej.

 

Der er gode parkeringsmuligheder både inden Skodsbøl Skov og ved parkeringspladsen ved Bøsbækvej. Inden Skodsbøl Skov er der parkering, hvor den asfalterede vej ender og grusvej med afmærkningen ”Nybøl Nor stien” begynder og igen lidt senere på stien, hvor der er en lejrplads til små telte.

Denne rute er mere udførligt beskrevet i folderen – ””Nybøl Nor stien”.

Ruten starter langs med Nybøl Nor, men efter kort tid fører en stejl trappe op i Skodsbøl Skov.

Denne trappe er slet ikke beregnet til gangbesværede.

Stien fortsætter oppe på skrænten, og går igennem et smukt skovområde med udsigt over Nybøl Nor. Efter ca. 1 km. drejer ruten ind i skoven og væk fra noret, og snart efter går man gennem et engområde bl.a. med grøfter til afvanding. Her kan være fugtigt.

Der er et varieret fugleliv her omkring engen og søen.

Senere går den ryddede sti gennem skov og krat til parkeringspladsen ved Bøsbækvej.

 

Rutens stilhed fastlægger vi til: Skalatrin 4 (skala 1-5).
Man kan møde cykler.

Rutens herlighedsværdi fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Der er både skrænter, skov, krat og vand.

 

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Gode parkeringsmuligheder.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 3 (skala 1-5).
Der er en stejl trappe ved rutens begyndelse (jf. ovenfor). Ellers er fremkommeligheden god.

Hele rutens længde er på godt 2 km.

 

Det skal bemærkes, at Nybøl Nor stien fortsætter fra parkeringspladsen ved Bøsbækvej. Stien går langs med Nybøl Nor og over til en lille parkeringsplads for enden af en sidevej til Nybøl Landevej. Sidevejen hedder netop Nybøl Nor (ikke at forveksle med afviseren mod Nybøl Nor lidt inden). Denne del af stien er imidlertid ikke et stilleområde, og vil derfor ikke blive beskrevet nærmere her.