BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 2 – Broager Banen

Broager Banen

Af Kaj Østergaard


Nu kan man gå og cykle langs med store dele af Broager Banen, selvom denne banestrækning blev nedlagt i 1932.

Broager Banen blev indviet den 14.august 1910 som en normalsporet bane og den 12.4 km lange jernbanestrækning fra Vester Sottrup til Skelde var en sidebane til jernbanestrækningen fra Sønderborg til Flensborg.

Broager Banen blev anlagt da området var tysk og derfor hed stationerne Wester Satrup, Stenderup, Nübel, Schottsbüll, Broacker, Dünth og Schelde.

Efter Genforeningen i 1920 overtog DSB stationerne og kørte med dansk mandskab og stationerne fik danske navne.

Ved anlæggelsen af Broager Banen blev der bygget stationer i Nybøl, Skodsbøl, Broager, Dynt og Skelde. De er alle sammen tegnet af den samme arkitekt og bygget i den karakteristiske stil med mansard tage.

Skelde

Skelde var endestation uden en drejeskive, da lokomotiverne kunne køre både forlæns og baglæns.

Stationen havde en remise, pakhus, vægt og en rampe. Desuden var der et kul lager og et vandtårn med en vandkran.

I hovedbygningen var der banens og postvæsenets lokaler i stueetagen. Resten af bygningen var bolig for stationsforstanderen.

Vandtårnet og remisen er revet ned, men hovedbygningen som nu ligger på Vandværksvej, er i dag en privat bolig.

For et par år siden blev der opsat en sten ud for hovedbygningen, hvor Børge Hansen, Skelde har indhugget en togstamme.

Går man hen til Stationsvej kan man se en stor bygning, som blev brugt til boliger for banens personale.

På Stationsvej er der i december 2019 indviet en 2.1 km lang cykelsti til Dynt, som følger den originale strækning og derefter Banestien til Broager.

Dynt

Dynt station blev i 1920´erne til billetsalgssted med sidespor og et lille pakhus Der var en postkasse så breve kunne sendes med et Dynt stempel.

I dag er der kun den originale hovedbygning tilbage som er i privat eje.

sondagstur2-Skelde-station

Broager

Den største station var den i Broager med flere læssespor og manuelt betjente indkørselssignaler. Desuden pakhus.

I Stationsbygningen var der ventesal og rejsegodsekspedition i stueetagen og bolig til stationsforstanderen i resten.

Efter Broager Banens nedlæggelse er stationsbygningen været brugt til keramikværksted, rugeri og kro.

Stationskroen var udsat for brand 2 gange i august 2017 og har siden stået tom, inden at den blev revet ned i marts 2020.

I Nejs blev der bygget en viadukt, som menes at være sprængt væk i 60´erne. På Nejsvej går der en lille sti ned til børnehaven Nejs og fortsætter ned til Møllestien. Denne sti følger jernbanestrækningen.

Skodsbøl

Følger man derefter Industrivej ud til hovedvej A8 og tager mod Skodsbøl, kan man se den tidligere stationsbygning på Skræddergade, hvor man ikke kan køre ind med bil fra hovedvejen.

Tager man ind af Nejs Møllevej, kan man se stationsbygningen og midt i Skodsbøl ved T-krydset kørte toget over Skodsbølvej, som tidligere var hovedfærdsel åre til Gråsten og Sønderborg.

Følger man nu langs med Nørregade, kan man næsten se og høre lokomotivet puste en i nakken, inden man når frem til vejen Nybølnorvej.

I T-krydset Nybølnorvej / Nybøl landevej kan man se en græsforhøjning – på en mark ved den røde gård – som er rester af en dæmning til Broager Banen.

Nybøl

Nybøl station lå på samme sted som brugsen nu ligger og blev revet ned for at gøre plads til denne.

Man kan nu følge cykelstien til Vester Sottrup som ender 100 meter fra den tidligere stationsbygning på Stationsgade.

Stenderup

Stenderup måtte nøjes med at være et trinbræt, altså uden billetsalg. Trinbrættet lå ved siden af kroen. Kroen – med den gamle vognport – kan ses ude fra landevejen.

Vester Sottrup

Broager Banen begyndte og sluttede i Vester Sottrup hvor der allerede lå en stationsbygning på Stationsgade. Denne blev nedlagt i 1974 og nedrevet i 1986.

Tag med på en nostalgisk tur på ”Æ bahnstræk”

Med åbningen af den nye cykelsti fra Dynt til Skelde, kan man nu gå og cykle på dele af denne flotte gamle togstrækning – dog ikke i røg og damp.

Strækningen fra Skelde til Vester Sottrup er 12.4 km, men man kan også indløse en billet fra station til station, mens man synger Peter Bellis gamle hit ”Kære gamle tog”

God tur.

sondagstur2-Skodsboel-Station
Til venstre stationen i Nybøl, som veg pladsen for Brugsen, og til højre Stenderup, tidligere kro.