BROAGER.DK

1 – Kunst på Broagerland – Broagers første skulptur i tegl

Kunsten ved rutebilstationen – Broagers første skulptur i tegl

Af Kaj Østergaard

Kalenderen skulle vise 1993 før at Broager fik sin første skulptur i tegl – endda af snørklede veje.

Kunstneren Ole Videbæk fra Ribe skulle i 1991 lave 2 teglskulpturer i Riga i Letland som netop var blevet et selvstændigt land, efter at de russiske styrker var trukket tilbage.

Da han vidste, at Broager var en teglværkskommune, kontaktede han Broager Kommune for at høre, om de kunne hjælpe ham med at fragte 8000 teglsten til Riga.

Broager Kommune fik De forenede Teglværker i Egernsund til at levere stenene og andre sponsorer til at sørge for transporten. Sammen med stenene blev der også transporteret tøj og legetøj til Riga, indsamlet i Broager. Som tak for hjælpen lovede Ole Videbæk at lave en tegl skulptur i Broager.

I september 1992 begyndte Ole Videbæk at lave soklen til skulpturen på ”Den Grønne Ø” ved rutebilstationen i Broager. Skulpturen skulle ligne en trafikkegle, og igen skænkede De forenede Teglværker stenene.

Selv om skulpturen er mindre end Keops-pyramiden i Egypten, indeholder den et sandt skattekammer.

Inden at trafikkeglen blev lukket for oven, blev den fyldt med et par kilo materialer, som kunne fortælle om Broager Anno 1993. Der var en Broager vejviser, dagens aviser – inclusive Broue Tidende – og Den Lokale.

Ringriderforeningen bidrog med programmet for den 89. ringriderfest i 1992. Desuden et par rapporter fra 2C og 4B fra Broager Skole og plancher fra Broagerlands Efterskole (nu Adventureefterskolen ) samt andre ting.

I foråret 1993 blev det specialfremstillede topstykke sat på skulpturen, inden at skulpturen blev indviet i april, som optakt til generalforsamlingen i Broagerlands Kunstforening.

Over for skulpturen ligger sognegården med den store græsplæne. På denne plæne kunne der opstilles en skulptur som giver Broagers bymidte et visuelt løft. Hvad tænker du? Utopi ?

Af kunstneren Ole Videbæk fra Ribe - ved rutebilstationen