BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 8 – Broager-SkodsbølSmøl-Broager

Broager

Af Kaj Østergaard


Denne rundtur på 6 km omkring Broager viser dramatisk historie og flot bynær natur.

Turen starter ved genforeningsstenen over for Broager Kirke.

Genforeningen

I år markerer vi 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark ved et stort program af aktiviteter og udstillinger.

Over for Broager Kirke blev der i 1930 opsat et mindesmærke bestående af en sokkel og 4 store sten.

De 4 store sten blev fundet ved stranden i Skelde og kørt på hestevogn til Broager af vognmand Lausen.

Ved siden af kirken ligger præstegården, som ved krigen i 1864 blev indrettet til lazaret.

 

Mindestenen ved parken i Broager by.

Smedemester Emil Christian Schwarz

Ved indgangen til kirkegården fra Vestergade kan man se en flot smedet låge, som er lavet af smedemester Emil Christian Schwarz, og netop er blevet nymalet af Peter Petersen fra Rose cykler i Skelde.

Emil Christian Schwarz deltog i 1. Verdenskrig, ligesom det skete for hans 5 brødre.

4 af brødrene kom aldrig hjem og ved mindehøjen står der en mindesten med de 4 navne: Theobald-Johannes-Frits og Jens Schwarz.

Emil Christian Schwarz havde en lille smedje på Ringgade, hvor han lavede lågen til kirkegården og mange af de gamle gravsteder, som stadig kan ses på kirkegården.

Mindehøjen

Mindehøjen blev lavet som et minde for de 190 faldne i krigen 1914-1918 fra Broagerland.

Der blev brugt 175 store sten til mindehøjen – 165 hvor på de faldnes navne blev mejslet ind, 9 til byernes navne og 1 på højens top.

Mindehøjen blev indviet i 1922 sammen med indgangspartiet og lågen af Emil Christian Schwarz.

Kirkeskoven

Bag ved mindehøjen går man ind i kirkeskoven, som i år er kommet i rampelyset, da der diskuteres, om skoven skal fældes eller blive intakt.

Menighedsrådet ventes at anmode  Fredningsnævnet afgøre skovens fremtid.

Ved siden af skoven ligger kolonihaveforeningen ”Virkelyst”, hvor der er ledige pladser.

Ude af skoven står der 2 store kunstværker i tegl, der er lavet af Jørgen Haugen Sørensen og Eli Benvenister.

På Solskrænten kan man nu se Loddemosen som der går en sti ned til.

Loddemosen

Oprindelig var der 3 søer i mosen som var sumpet og ufremkommelig.

I 1982 blev vandstanden i mosen sænket med 1 meter og der blev lavet en sti rundt om mosen.

I dag er mosen et flot rekreativt område med et lille legeområde.

Mosen er fuld af dyreliv og bruges dagligt af mange.

Turen går nu med den første sidevej – Mågevænget – ned til Industrivej.

Man følger Industrivej ud til hovedvejen, hvor man går lige over, og bag om gården som kan ses fra hovedvejen.

Skodsbøl Mølle

På møllevænget i Skodsbøl lå der en hollændermølle, der i 40´erne fik pillet vingerne af og i 2018 blev resterne af møllen revet ned.

Ved Ødbjerg drejer man til venstre, hvor der er en flot udsigt til Smøl mose og teglværkerne ved Nybøl Nor.

Smøl Vold

Når man kommer til hovedvejen ved Smøl, bør man lige tage en afstikker til Smøl Vold.

Smøl vold menes at være et tidligere voldanlæg og er med sine 46 meter over havet et flot udsigtspunkt.

2.Pinsdag 1945 blev der holdt et folkemøde på Smøl Vold med ca.2.500 deltagere!

Smøl Vold ejes af et andelsselskab, som sørger for pasning og flagning.

Smølfetårnet i Smøl

Midt i Smøl by har landsbylauget opført et lille smølfe info-hus til byens borgere og de vandrere og cyklister der kommer igennem Smøl – via Østersøruten.

I udkanten af Smøl har landsbylauget renoveret et tidligere transformertårn til et rastested, hvor vandrere og cyklister kan tage et pitstop.

Vejen Smøl munder nu ud i Hovedvej A8, hvor man går til højre mod Broager.

Broager

Ved lyskrydset i Broager kan man igen se Smøl Vold og en lille sø.

Oppe ad Kirkegade går man til højre og igennem kirkegården.

På kirkegården kan man se mange krigergrave og Danmarks største fritstående klokketårn fra 1650.

Kirkegården forandrer sig med tiden og er altid et besøg værd.

Man kan slutte rundturen med et kig på den smukke bypark, hvor man også kan nyde kaffen.

God tur.

Mindehøjen og Loddenmose i Broager by
Smøl Vold og Det velbesøgte Smøltårn