BROAGER.DK

Rute 7 af 12 stilleområder på Broagerland

Stilleområde 7.

 

 

Vandreturen på afmærket sti ved Stensigmose (runde).

 

Det anbefales, at man parkerer ved campingpladsen Spar Es. Her er der gode parkeringsmuligheder, en campingplads med et lille udsalg samt en god sand badestrand.

 

Selve ruten starter til venstre for den asfalterede vej, Stensigmose, kort inden Opholdsstedet Alrunen. Her er der en mindre sti (nærmest et hjulspor). Ruten er afmærket med gule pile – den første findes inde ved marken.

Selve ruten følger markskel og går i et bakket terræn med en meget smuk udsigt over markerne og fjorden. Nogle steder er udsigten således, at man kan se fjorden på begge sider af Broagerland.

Ruten er uegnet for gangbesværede, da man færdes på almindelig græsmark. Man må påregne, at man på ruten kan blive mødt af et antal fredelige, men måske nysgerrige, økologisk opdrættede køer.

 

En mere udførlig beskrivelse af denne rute findes i folderen – Sporet ved Stensigmose -, som er udgivet af  ”Spor i Landskabet”.

 

Rutens stilhed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Man møder ingen løbere, cykler eller biler. Man hører kun naturens egne lyde.

Rutens herlighedsværdi fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Her er marker og fjordudsigt – flot natur.

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).
Gode parkeringsforhold og toiletforhold.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 2 (skala 1-5).
Græsmark i kuperet terræn.

Rutens længde er ca. 2 km. Dertil skal lægges gåturen fra Campingpladsen på asfalteret vej, som er på ca. 1 km hver vej.