BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 13 – Nybøl Nor

Nybøl Nor

Af Kaj Østergaard


På denne tur på 7.5 km, kommer man rundt på begge sider af Nybøl Nor.

Turen starter ved P-pladsen på Nybølnorvej, som ligger lige før Petersen Tegl.

Man går mod Nybøl ad Nybøl Nor Stien, der blev indviet i 2013.

Nybøl Nor – Natura 2000 område

Nybøl Nor er udpeget som Natura 2000 område, som betyder at området er et fuglebeskyttelsesområde.

Første del af turen går langs Nybøl Nor og hen til vejen Nybøl Nor.

Her er smukt og roligt og hvor der lever mange fugle – især svaner.

Nybøl Stien

Turen går imellem nogle huse, hvor ruten nu skifter navn til Nybøl Stien og forbi Bachmanns Teglværk.

Nybøl Stien blev etableret i forbindelse med at Nøffelskoven skød op af jorden i 2008.

Bachmanns Teglværk

Bachmanns Teglværk blev grundlagt ca.1860 og er senere overtaget af Vesterled Teglværk. Teglværket bruges nu til at lave special produkter.

Ved Bachmanns Teglværk kommer man ud på en asfaltvej og går lige ud, indtil man kommer ud på Amtsvejen og går i retning mod Adsbøl.

Skov og vandmølle

Efter et kort stykke drejer ruten til venstre ad Vandmøllevej, og efter 400 meter går man til højre, hvor asfaltvejen deler sig.

Turen fortsætter nu igennem et flot skovområde.

Ved enden af skoven, drejer ruten 180 grader til venstre og forbi den tidligere Nybøl Vandmølle.

Nybøl Vandmølle

Nybøl Vandmølle blev grundlagt i 1600-tallet, og man kan ane noget af den gamle vandmølle fra vejen.

Ved siden af vandmøllen har der ligget teglværket Chr. Andersen som blev nedlagt i 1914.

I mange år boede kunstmaleren Viggo Kragh Hansen i den tidligere vandmølle.

Viggo Kragh Hansen

Viggo Kragh Hansen malede mange malerier af teglværker, hvor man kan se et på Cathrinesminde Teglværk.

Desuden malede Viggo Kragh Hansen mange portrætter, hvor nogle af dem kan ses på Folkehjem i Aabenraa.

Da der blev udstykket et nyt boligområde tæt ved Nøffelskoven, fik den navnet Viggo Kragh-Hansens vej.

Strandturen

Fra vandmøllen går turen langs en grusvej ned til stranden, hvor der er en P-plads.

Her går man over en træbro hvor der står en Infotavle.

På Infotavlen kan man læse at den nye Sønderborg Kommune har forpligtiget sig til at skabe gode levebetingelser for den store skallesluger.

Vesterled Teglværk

Vesterled Teglværk er grundlagt i 1844 og drevet i generationer af samme familie.

Vesterled Teglværk producerer mursten til hele verden, både til hverdag og i weekenden, og udvikler mange nye produkter.

Pitstop

Området ved Vesterled Teglværk er i de senere år blevet et smukt rekreativt område, som er en del af Nybøl Stien.

Ved Vesterled Teglværk går ruten mellem teglværket og Nybøl Nor.

Her står der et par stole, hvor man kan tage et pitstop.

Har man en kikkert med, kan man se en prøvemur ved det tidligere Tornskov Teglværk, som Petersen Tegl har lavet til A.P.Møller Skolen i Schlesvig.

Denne prøvemur blev besigtiget og godkendt af Mærsk Mc-kinney Møller.

Teglbjælker

Turen går nu forbi en lergrav og det tidligere Stoffers Teglværk.

Stoffers Teglværk blev grundlagt i 1840 og har i de senere år været ejet af Vesterled Teglværk, som bruger teglværket til at producere teglbjælker og specielle produkter.

Udenfor teglbjælker ligger de færdige teglbjælker og venter på ”afskibning”, og på indpakningen kan man læse destinationen. Det er altså langt!

I oktober 2019 fusionerede salgsorginasionen Egernsund Tegl – herunder Vesterled Teglværk – med verdens største producent af teglprodukter Wienerbergen.

Tur – retur

Efter teglværket ”Teglbjælker” ( står på gavlen ) kommer man til asfaltvejen, som nu fører en retur til startstedet på den anden side af Nybøl Nor, ad samme rute som før.

Ved startstedet går turen langs vandet og hen mod Petersen Tegl.

Petersen Tegl

Ud for Petersen Tegl kan man se en spændende udendørs udstilling, som viser udviklingen indenfor teglprodukter, fra standardprodukter til unikke teglprodukter.

På hjemmesiden for Petersen Tegl kan man også se teglværkets produkter ”Worldwide”.

Turen går med asfaltvejen tilbage til startstedet.

Vil man afkorte ruten kan man parkere ved Vesterled Teglværk og tage en 3 km. Rundtur.

Vil man forlænge turen til omkring 10km, kan man følge Nybøl Stien op igennem Nybøl by og igennem den skønne Nøffelskov.

God tur