BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 12 – Skodsbøl Skov

Skodsbøl Skov


Af Kaj Østergaard

Ved denne rundtur på omkring 5 km, oplever man både ny og gammel skov, samt
spor af tidligere tiders teglindustri.

Turen starter på P-pladsen i udkanten af skoven for enden af Skovgade i Egernsund.

Skodsbøl Skov
Skodsbøl Skov er en ca. 40 hektar stor skov.
Fra P-pladsen går man lige ud og drejer til højre ved krydset midt i skoven.
Efter få hundreder meter kommer man ud på Skovgade igen, hvor den gamle skov
slutter, og ny skov begynder.
Mellem den gamle og nye skov, kan man se et indhegnet engområde, hvor der om
sommeren går kreaturer.

 

Skovrejsning

I starten af 90´erne blev der anlagt ny skov ved siden af den gamle skov og på den
tidligere losseplads i Bøsbæk, som blev nedlagt omkring 80´erne.
Den nye skov ses på venstre side af Skovgade, og på højre side graves der ler.
Når vejen svinger 90 grader, går man 300 meter til venstre ad Bøsbækvej, hvor der
er en P-plads.
På P-pladsen er der en INFO tavle og turen fortsætter til venstre sammen med Nybøl
Nor stien.
NB! Kort efter passerer stien Bøsbækvej- så pas på trafikken.

Nybøl Nor Stien

Den nye skov er en del af Nybøl Nor Stien, som blev indviet i 2013.
Stien er smal og ”Kringel kroget”, men charmerende med en masse rævegrave.
Stien går nu forbi engområdet med kreaturer og en lille sø, inden man går ind i den
gamle skov.

Her går turen til højre og ud til Nybøl Nor, hvor stien fortsætter langs med skrænten
et langt stykke.
Nybøl Nor er et Natura 2000 område med mange fugle i noret eller Skodsbøl Skov.
Når man kommer til trappen slutter Skodsbøl Skov.
Ud til Nybøl Nor ligger der en primitiv overnatningsplads med bord/bænke.
Man går langs med en grussti med Nybøl Nor på den ene side og et flot engområde
på venstre side, hvor der også går kreaturer.


Teglværksindustrien

Tidligere lå teglværkerne Jan Mayn, Island og Grønland på en stribe ud til Nybøl Nor.
Teglværket Grønland lukkede sin murstensproduktion i 1989 og fortsatte med
Grønland Keramisk fabrik, sidst med de italienske ejere Deroma, som lukkede i 2002.
Teglværket blev revet ned i 2007.

Teglværksbyen

Efter årtusindskiftet blev der udtænkt mange store byggeprojekter.
På den ryddede teglværksgrund blev der planlagt en ny bydel med 300 boliger og
kanaler fra Nybøl Nor, så man kunne sejle ind til fordøren.
Man nåede kun at bygge en blok med 3 boliger, før at finanskrisen kom.
Tønder Bank var en af investorerne, men da banken gik ”bankerot”, stoppede
projektet også.
For nogle år siden kom en ny investor på banen, men projektet ligger stille.
Boligområdet ”Island” var en del af det oprindelige projekt og er næsten realiseret.

Tegl nostalgi

Grønland Keramisk Industri lavede mange skåle og blomsterpotter, deraf navnet ” Æ
Potfabrik”.
Ved siden af teglværket var der en butik, med salg af værkets produkter.
Der findes stadig mange af fabrikkens produkter i husholdningerne i Danmark.

Ny skov

Bagved Teglværksbyens eneste bygning, går der en grussti ind i den tidligere
grusgrav.
I stedet for boliger er der nu ved at blive en lille skov af selvsåede træer.
Fra grusstien går man til højre, når man kan skimte de nye parcelhuse på ”Island”.

Skovparken

Ude på asfaltvejen går turen til venstre og forbi boligområdet Skovparken.
Før Skovparken kan man se et par søer på begge sider af vejen.
Ved Skovparken har en af beboerne malet et træ rødt, hvor der hænger mange
fuglekasser i forskellige farver.

Mergelbroen

Ved Skovgade drejer man til venstre og går forbi nogle huse.
Lige før P-pladsen i Skodsbøl Skov går man over en bro med murede hvælvinger, der
forbinder to tidligere mergelgrave.
Sønderborg Kommune besluttede i september 2019 at udskifte denne bro med en
rørkonstruktion.
På fotoet kan man se at det også er nødvendigt!

God tur