BROAGER.DK

Rute 4 af 12 stilleområder på Broagerland

Stilleområde 4 på Broagerland.

Vandretur i Skelde Kobbelskov (Kobbelskov). En runde.

 

Der er gode parkeringsmuligheder i Skelde Kobbelskov. Og der er flere muligheder for ture.

Som ”stilleområde” vil vi anbefale en tur, hvor der parkeres på pladsen længst nede mod vandet. Her er der opsat borde og bænke tæt ved parkeringspladsen ned mod vandet, og der er også en fin udsigt over stranden og vandet.

Ruten starter i den vestlige del af parkeringspladsen, hvor en smal skovsti fører ind i skoven. Her vandrer man mellem skovens bøgetræer, og efter kort tid støder man på en bredere vej. Denne krydses efter få meter, og man fortsætter mod vest af en anden smal skovsti, der bl.a. løber igennem en lille samling fyrretræer. Men også denne sti løber gennem skov med slanke smukke bøgetræer.

Denne skovsti munder  ud i Gendarmstien, og man kan på højre hånd se skiltningen (ca. 100 meter nede af  vejen). Gendarmstien følges imidlertid mod venstre. Efter kort tid løber Gendarmstien videre mod øst (venstre) ud imod vandet. Men denne rute fortsætter ligeud af en ret bred skovsti. Skovstien slår et knæk på et tidspunkt, og her følges en ny skovsti mod vest, så man kommer ud af skoven til åbne marker og en markvej.

Markvejen følges, og den løber langs skovbrynet og stengærdet, ned imod vandet. Efter godt 500 meter støder man på Gendarmstien, der følges til venstre et lille stykke ind i skoven og derefter til højre ud mod vandet og skrænterne her.

Ruten følger nu Gendarmstien og man vandrer oppe på skrænten med meget smuk udsigt ud over stranden og vandet. Efter ca. 500 meter går Gendarmstien videre mod venstre ind i skoven af en helt lige skovvej.

Her er der i øvrigt anlagt en primitiv natur campingplads (ophold max 2 døgn).

Men denne rute fortsætter ligeud af skovstien, og følger således fortsat stranden og vandet – oppe på skrænten. Efter godt 500 meter kommer man til parkeringspladsen, hvor ruten startede.

 

Rutens stilhed fastlægger vi til: Skalatrin 4 (skala 1-5).

Man kan møde cyklister på store dele af ruten.

 

Rutens herlighedsværdi fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Der er skov, skrænter, strand og vand.

 

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Jf. ovenfor.

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 3 (skala 1-5).

Nogle af skovstierne er ujævne, og kan efter perioder med regn være med pytter.

Disse stier kan således ikke anbefales til dårligt gående.

Rutens længde er på lidt over 3 km.