BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 22 – Smøl-Nybøl

Smøl – Nybøl

Af Kaj Østergaard

I sommerens løb har de gæve kvinder og mænd i Smøl anlagt et tingsted midt i Smøl by, ved hjørnet som fører ned til Brovej.

Tingstedet er anlagt af 7 marksten, der omkranser en større sten. Et par meter fra tingstedet er der placeret en stor sten med en mindre sten ovenpå, som ligner et dyr.

For at forstå begrebet ”tingsted” skal vi til Nybøl, hvor der har været et rigtigt tingsted ud for kirken, hvor man nu kan se en stor sten med indskriften ”Nybøl Herreds Tingsted”.

Tingsted

I ældre tid var et tingsted et sted hvor den lovgivende, udøvende og dømmende magt mødes og ofte tog blodige beslutninger.

Mange steder var et tingsted anlagt med 12 sten som omkransede en større sten. Når en person blev dømt til halshugning eller hængning skulle det foregå på et rettersted eller galgehøj.

En galgehøj kunne godt i form, ligne Smøl Vold.

Nybøl herred omfattede Broager, Dybbøl, Nybøl, Sottrup og Ullerup sogne.

Et gammelt mundheld i Nybøl lyder: ”De æ it manne skridt fra e tingstok te e galle”.

 

Tingstedet nybøl

Rettersted

300 meter fra tingstedet i Nybøl lå retterstedet. Kort efter rundkørslen mod Sønderborg kan man følge vejen ”Tingvej” op til retterstedet, hvor der står en sten -godt tilgroet – med indskriften ”Nybøl Herreds Rettersted”

Retterstedet ligger for enden af Galgebakken og ved siden af en fællesgrav til minde om 64 preussiske og 21 danske soldater, der faldt i 1864.

På retterstedet blev Anne Fischer, Broager-provsten Peter Fabricius´ hustru halshugget for trolddom i 1631 eller 1632.

Den sidste henrettelse i Nybøl var formentlig hængningen af to brødre, som blev dømt for kirketyveri i 1763.

Stenderup Kirke

Fra retterstedet kan man gå ned af Galgebakken og langs med Engvej, hvor man kan se over til Stenderup Kirke. Lige før hovedvejen går vejen Stenderup Kirkebakke op til Stenderup Kirke.

Stenderup Kirke blev bygget som en frimenighedskirke i 1903, hvor området var tysk, af dansksindede grundtvigianere i området. Kirken blev derfor også brugt af folk fra andre sogne som Broager.

Stenderup Kirke blev tegnet af den kendte arkitekt Martin Nyrop, der også tegnede Københavns Rådhus og fik Nyropsgade i København opkaldt efter sig.

Martin Nyrop tegnede også Forsamlingsgården i Vester Sottrup og Sønderborghus- på Martin Nyrops plads- der blev bygget i 1914 som et dansk forsamlingshus.

Kigger man på Stenderup Kirke kan man se en sjov detalje i murværket, hvor Martin Nyrop har indbygget 20 fuglereder i kirkens gavle og på langsider.

Efter 1920 kunne de dansksindede igen komme i kirke med danske præster, og derfor blev behovet for en frimenighedskirke mindre.

I dag driver Indre Mission kirken, og ved siden af kirken ligger Sundeved Centret, der bruges til udlejning og sommerlejre.

Stenderup

Når man er gående eller på cykel, kan man fortsætte ad Stenderup Kirkebakke ud til vejen Stenderup og køre til højre.

Ved to store gårde går der en grusvej til højre af vejen Bøffelkobbel. Grusvejen går i udkanten af en flot skov og munder ud ved Bøffelkobbelhuset på Amtsvejen.

Bøffelkobbelhuset

I krigen 1864 blev dragon Jens Christensen, Stevns og infanterist Hans Hansen fra Næstved dræbt under et slag ud for Bøffelkobbelhuset.

Manden og konen i huset begravede de to faldne i forhaven til huset og satte en mindesten.

I dag ejes huset af de danske forsvarsbrødre, som netop har sat huset og haven i fin stand. I haven er der nu flere borde og bænke.

Man kan nu returnere til Nybøl ad Amtsvejen eller igennem Bøffelkobbelskov som ikke er afmærket.

Nybøl Kirke

På Kirkegården ved Nybøl Kirke kan man se mange mindesmærker fra de store krige og på gavlen af mandskabsbygningen er der ophængt tre store relieffer fra 1864, som tidligere hang på Nybøl Skole.

Er kirken åben, kan man se et stort maleri som er udført af maleren Viggo Kragh-Hansen, der boede på Nybøl Vandmølle.

De æ it manne skridt fra e tingstok te e galle

Denne tur er fyldt med blodig historie, men også flot arkitektur, kunst og natur.

I 2002 udgav Historisk Samfund for Sønderjylland bogen ”Galgehøj og rettersted” af Niels H. Kragh-Nielsen, og Historisk Samfund for Als og Sundeved udgav i 2012 bogen ”Kirkerne på Als og Sundeved” af Inge Adriansen og Lorenz P. Christensen.

Man kan vandre, cykle eller køre i bil på denne tur.

God tur!

Tingstedet i Smøl og Stenderup frimenighedskirke.
Bøffelkobbelhuset og Nybøl Herredssted.