BROAGER.DK

Rute 9 af 12 stilleområder på Broagerland

Stilleområde 9 af 12 på Broagerland.

Vandretur på strækningen fra Gammelmark camping til Vemmingbund.

 

Gode parkeringsforhold både ved Gammelmark camping og ved Vemmingbund. Begge steder er der desuden gode bademuligheder. Også på ruten er der flere steder mulighed for badning.

Man kan vælge at gå i strandkanten, men der er også mulighed for at gå på en lille græssti i starten af strækningen. Dette betyder, at den første tredjedel af turen både er flad og nem tilgængelig. Men derefter er ruten ikke velegnet for gangbesværede – da man her færdes i strandkanten med mange sten flere steder. Ligeledes vil ruten flere steder kunne være oversvømmet ved højvande (ved østlig vind).

Ruten går langs en meget smuk strandeng, flere steder desuden med siv og bevoksning. Til den anden side er vandet og udsigten over Vemmingbund og over imod Dybbølsiden.

Lige før Vemmingbund er der en forfalden sti op af skrænten til et udsigtsområde, hvor der er opstillet en bænk. Her kan man se ud over hele Vemmingbund. Der er også her en lille parkeringsplads. Ellers kan turen fortsættes langs stranden til parkeringspladsen ved Vemmingbund, hvor der også er mulighed for en forfriskning.

Ruten vil især uden for turistsæsonen være meget velegnet til fordybelse, da der kun er gående trafik.

 

Rutens stilhed fastlægger til: Skalatrin 4  (skala 1-5) afhængig af det valgte tidspunkt.

Rutens herlighedsværdi fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala1-5).

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Første del – skalatrin 4 og sidste del – skalatrin 3 (skala 1-5).

Rutens længde er på ca. 2 km.