BROAGER.DK

Rute 11 af 12 stilleområder på Broagerland

Stilleområde 11.

 

 

Vandretur på strækningen Cathrinesminde til Nejsvej (Hvilsø Sti). Ruten er en del af Gendarmstien.

 

Gode parkeringsmuligheder begge steder. Ved Cathrinesminde desuden toiletfaciliteter.

Ruten er i et kuperet terræn, og der er en meget fin udsigt over Flensborg fjord flere steder, ligesom der er smukke områder med krat, med sø, siv og moser og med marker og enge.

Der er et rigt fugleliv både på fjorden og i krat, siv og mose. Endvidere er der bygget et shelter ved vejen.

Da ruten er kuperet og er en ler/græs sti, og da der sine steder kan være vand og fugt under ugunstige vejrforhold,  er den ikke velegnet for gangbesværede.

 

 

Rutens stilhed fastlægger vi til: Skalatrin 3 (skala 1-5)

Man kan møde løbere, cykler og ryttere.

 

Rutens herlighedsværdi fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Her er marker, moser og fjordudsigt.

 

Rutens tilgængelighed fastlægger vi til: Skalatrin 5 (skala 1-5).

Gode parkeringsforhold og toiletforhold.

 

Rutens fremkommelighed fastlægger vi til: Skalatrin 3 (skala 1-5).

Kuperet terræn sine steder med vand og fugt.

 

Rutens længde er ca. 1,5 km.