BROAGER.DK

SØNDAGSTUREN 10 – Skeldekobbel

Skeldekobbel

Af Kaj Østergaard


På denne rundtur på omkring 5 km, oplever man både et historisk vingesus og storhed og fald.

Skeldekobbel skov er 73 ha stor, og består mest af bøgetræer, ær og nåletræer i den sydvestlige del af skoven.

2 storme i 1967

Den 23.februar 1967 blev den sydlige del af Danmark ramt af en kraftig storm, hvor store dele af Skelde kobbelskov knækkede som tændstikker, som man kan se på billedet.

Stormen var hård ved Skelde, da Skelde Mølle også blev beskadiget, så den blev nedrevet i løbet af sommeren 1967.

Den 17.-18. oktober 1967 var den gal igen, da Danmark blev ramt af en historisk orkan, som denne gang gik mest ud over skoven ved Folekobbel.

 

Billedet af skoven er fra 23.februar 1967.

 

Gravkammer åbenbares

Rundturen starter ved p-pladsen i Skelde kobbelskov, og følger skrænten langs med vandet, hvor der er en flot udsigt.

Ved siden af det hvide hus, væltede der et stort træ i marts 2018. Carl Jürgen Bock fra Skeldegård stod lænet op af træet om formiddagen, og da han kom igen om eftermiddagen, lå denne kæmpe ud i vandet.

Træet ligger der endnu med nogle mærker på roden. Under træet fandt man et gammelt gravkammer, som Museum Sønderjylland gravede frem i sommeren 2018.

M/S Romanus

I marts 1952 grundstødte den 2 mastet skonnert ”M/S Romanus” ved Skeldekobbel i en kraftig blæst med snefygning.

Skibet var ladet med koks, og blev liggende ved stranden, hvor den blev hugget op i løbet af sommeren 1952.

Der blev i 1952 sanket meget koks på stranden i Skeldekobbel!

I bogen ”Broagerland XII” kan man læse mere om denne dramatiske historie.

Skrænternes skrøbelighed

Skrænterne i Skelde kobbelskov har altid været skrøbelige, hvor havet har ædt flere meter af skrænterne. Derfor ligger der altid så mange træer på stranden.

Gendarmstien – der går igennem skoven – er flere gange rykket længere ind i skoven, men nu har Gendarmstien ændret linjeføring i skoven, for at sikre sikkerheden.

” Når man går eller cykler ude ved skrænterne, skal man være opmærksom på at der kan være huller efter jordskred ”.

Skovens a la carte

Langs med skrænten hænger der redekasser til den store skalle sluger, og i området med nåletræer kan man se fiskehejrer.

Adventureefterskolen i Skelde bruger skoven meget, og de arrangerer også ”Skovens dag”, hvor de laver aktiviteter som træklatring, svævebane og strandsauna.

Midt i skoven findes en overnatningsplads.

Turen følger stien langs med skovkanten, og drejer til venstre over en mark. Man går nu igennem en lille skov, inden man møder stranden ved Frydenlund og Landheim.

Strandturen

Ved stranden kan man hoppe i bølgen blå, eller bare nyde udsigten og tage et pitstop.

Ved stranden er der også en p-plads og en ny shelter.

Landheim

Turen går nu væk fra vandet, og følger nu grusvejen, hvor man møder Landheim.

Landheim blev bygget i 1939 og blev i mange år benyttet af Deutche Jungenschaft Nordschleswig til feriekoloni.

Landheim blev i 2017 solgt og benyttes nu som privat feriehus.

Turen fortsætter langs Frydenlund, hvor man hele tiden går til højre.

Ved gården i skovkanten går man med Frydenlund langs skovkanten, indtil man kommer ned til det samme punkt, hvor man forlod skoven.

Lang- og runddysser

Inde i skoven går man lige ud et par hundrede meter, hvor man skal holde øje med et lille skilt på højre side, der fører en hen til en langdysse og nogle runddysser fra bondestenalderen.

Ved dysserne er der opsat en INFO tavle.

Retur fra dysserne, går man nu ligeud, indtil man rammer asfaltvejen Skeldekobbel.

Her drejes der til højre og hen imod den store p-plads.

På denne del kan man se stråtækte huse, hvor det ene tidligere har været et skovløberhus.

Spejderpladsen

Over for  p-pladsen ligger der en stor spejderplads.

Her er der bålplads og bænk/bord med en flot udsigt.

I sommerperioden kan man også tappe vand.

På lejrpladsen findes der et primitivt toilet.

God Tur