BROAGER.DK
BROAGERLAND OG BYENS DIGITALE SAMLINGSSTED

Broagerhus - Broagerlands medborgerhus

Bestyrelsen for Broagerhus vil hermed gerne
invitere alle til møde på Broagerhus
mandag den 29. maj kl. 19.00.

Teamet for mødet er:

Har du lyst til at være frivillig hjælper i Broagerhus?

Vi kan bl.a. bruge frivillige som:

Køkkenhjælpere, til kaffebrygning m.m. når der er gæster i huset.

En gruppe som evt. kan bemande læsecaféen nogle dage om ugen!

Andre der har lyst til at sætte aktivitetshold i gang. Har du nogle gode ideer, der måske kan glæde andre? - Al undervisning i Broagerhus foregår ved frivillige undervisere.  Underviserne behøver ikke nødvendigvis undervisningserfaring.

Fælles for frivillige er, at man har lyst til at deltage i de opgaver, der er, for at holde huset i gang. 

Hvad er du god til?  - og hvad har du lyst til? – og hvor meget har du tid til?

 

Som frivillig kan du forvente:

                      Spændende og afvekslende opgaver. 

                      Forventningsfulde, positive og glade brugere og besøgende. 

                      Positiv opbakning fra bestyrelsen til dine aktiviteter. 

                      Samarbejde med andre frivillige til at klare opgaverne. 

 

 Som frivillig er du med til: 

                          At udvikle Broagerhus til et godt sted for brugere og besøgende.  

                      At du i fællesskab med andre frivillige tager ansvar for dine  

                     aktiviteter/opgaver. 

                      At skabe ny fællesskaber.

 

 Af praktiske hensyn vil vi gerne bede om tilmelding til mødet senest

 d. 24. maj, tilmelding til Vagn Peter Petersen: e-mail: vip@post5.tele.dk mob. tlf. 20161806  el. Erik Krogh: erik@ekrogh.dk mob. 26738130.

Tag gerne venner eller naboer med!

 

Velkommen til Broagerhus, Broager og Broagerlands nye medborgerhus.

 

Kontakt


Hoved sponsorer

Sponsorer

 

Broager.dk