Bliv medlem

For beskedne 50 kroner bakker du op om Medborgerhuset, Allégade 4, 6310 Broager.

Ønsker du at være medlem eller kender du nogen som gerne vil være medlem (familie, bekendte, naboer m.v.), kan man indbetale kr. 50,00, som er det årlige kontingent. Og medlemskabet er personligt.

Indbetaler du kr. 50,00 modtager du herefter medlemsbevis til BROAGERHUS.

Gentegning af medlemskab til Broagerhus skal ske hvert år i januar måned.

Indbetaling af kontingent på kr. 50 kan ske til konto i Broager Sparekasse kontonummer 9797 0001333992 eller Mobilepay 65610 (Husk altid at oplyse navn og adresse i.f.m. kontingent betaling

Alle spørgsmål omkring økonomi og medlemsadministration sker til Gunnar Glindvad, telefonnr.

51 23 12 72 eller på mail broagerhus.adm@broager.dk.

 

NYHEDSBREV TIL MEDLEMMERNE 11. SEPTEMBER 2023

Broagerhus har igen fuldt program!

er sommerferien slut og det er blevet hverdag igen, det gælder også på Broagerhus, det summer af aktivitet i værkstederne og kortspillere henter nye stik hjem. 

Bestyrelsen har netop færdiggjort program for de ”de 5 onsdage” og igen er der gode temaer og musikalsk underholdning på programmet.

 

Der arbejdes p.t. med nogle koncertaftener i samarbejde med Brian O’Odriscoll og hans venner, mere følger inde længe. Der  har i weekenden d. 2. og 3. september været udstilling , arrangeret af Sundeved Husflid, 30 udstillere viste deres færdigheder lige fra knipling, trædrejning til smykker, mange kom og så de meget forskellige stande.

 

I forsommeren fik vi opsat 2 skilte i Broager med henvisning til Broagerhus således, at man bedre kan finde vej til Allégade 4.

 

Bestyrelsen arbejder p.t. på en opgradering af indgangsparti og udstillingsområdet på Broagerhus og det  forventes, at det vil være færdigt efter nytår. Vi oplever stadig efterspørgsel fra foreninger og interesse-grupper med flere, der gerne vil bytte de muligheder og lokaliteter, som vores medborgerhus kan tilbyde.

 

Det er glædeligt for bestyrelsen, at der er stor aktivitet og at vi har ”mange” frivillige, som lægger et stort arbejde i at hjælpe til på Broagerhus, uden dem kan det ikke lade sig gøre at have så mange aktiviteter i gang, slutter formanden.