BROAGER.DK

Lokaleoversigt og booking

Broagerhus, Allégade 4, 6310 Broager.

Vi bringer her oversigten over indretningen i de tre etager.

Booking/lån af lokaler sker ved at gå ind på Web Booking på Sønderborg Kommunes hjemmeside med brug af Nem ID.

Vil du booke et lokale som fast bruger af huset, skal du ringe til Vagn Peter Petersen tlf. 20161806.

Er du udefra kommende og vil booke til et enkelt arrangement, skal du ringe til

Gunnar Glindvad telefon 22606310 eller 51231272.