Broager.dk

Bendt Olesen hædret som æresmedlem

Borgmester Erik Lauritzen redegjorde for den politiske situation i Byrådet.
Med en snes fremmødte har Socialdemokraterne Broager, Gråsten og Sundeved holdt deres generalforsamling på Broagerhus.

Formanden, Henrik Sohl, aflagde beretning om et år, han synes er gået rigtig godt. Hele bestyrelsen har haft arbejdstøj på og har trukket med hele vejen.

Af arrangementer kan nævnes: 1. maj på Broagerhus, folkeafstemningen d. 1. juni 2022, torvedagene i Gråsten, folketingsvalget d. 1. november 2022

Regionsrådsmedlem Jette Damsø Henriksen, redegjorde på generalforsamlingen for den politiske situation i Regionen og talte især om sundhedsområdet.

Borgmester Erik Lauritzen redegjorde for den politiske situation i Byrådet.

Folketingsmedlem Benny Engelbrecht kunne ikke være fysisk til stede, da han var indkaldt til politiske forhandlinger i Folketinget og havde derfor fremsendt et skriftligt oplæg; Hvori han bl.a. takkede for indsatsen under valgkampen, der endte med at han var den der fik 6. flest stemmer i partiet og over 10.000 personlige stemmer!

3 bestyrelsesmedlemmer afgik efter tur:  Preben Storm, Anne Sofie Krøyer, Marianne Taanquist

Alle 3 bestyrelsespladser blev besat for 2 år af:  Michael Plambeck, Jørgen Christensen og byrådsmedlem Erik Lorenzen.

Robert Hansen og Preben Storm blev valgt som suppleanter til bestyrelsen

Emil Wismann Kirkebæk-Jensen blev genvalgt som kasserer

Rita Nielsen blev genvalgt som revisor

Charlotte Engelbrecht, Erik Lauritzen blev revisor suppleanter

På generalforsamling blev Bendt Olesen (tidligere Borgmester i Gråsten) udnævnt til æresmedlem i foreningen – Det er velfortjent!

Rita Nielsen – Takkede de tilstedeværende politikere for deres indsats i henholdsvis kommunen og regionen, og Bent Olesen agiterede for indvielsen af statuen af I.P Nielsen 22. april 2023 i Byparken i Broager og efterfølgende mindeudstilling på Broagerlands Lokalarkiv.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing