Broager.dk

Et barskt underskud i Broager Fjernvarme

En ny gaskedel giver fremadrettet en bedre økonomi.
Broager Fjernvarme er ét af de tre fjernvarmeværker, som opererer i Sønderborg Kommune. Det dyreste. Derfor var håbet også, at forbrugerne kunne få fuldt udbytte af de seneste års investeringer med et fald i fjernvarmeprisen i Broager. Men.

Prisen falder ikke så meget på den korte bane, som ventet og ønsket. Det skyldes et overraskende millionunderskud sidste år i Broager Fjernvarme. Et underskud på 2,5 mio. kr. mod budgetteret 468.000 kr.

Der er kun varmekunderne til at betale, og det vil fordyre varmen de nærmest kommende år. Sandsynligvis ved en fremgangsmåde, hvor priserne på varme ikke falder så meget, som driften ellers ville have givet plads til.

Forklaringen på underskuddet er primært, at gas- og elpriserne steg markant i 2022, og at fjernvarmens kraftvarmemotor gik i stykker i oktober sidste år og derfor ikke kunne bruges til at producere el. Så udgifterne til at producere varmen steg sidste år med 8 mio. kr. mere end forventet – til knap 20 mio. kr.

Hertil kommer, at forbrugerne sparede så meget på varmen, at der ikke kom de penge i kassen, som fjernvarmen havde forventet.

For at gnave af på underskuddet er der lagt et budget for i år, som giver et overskud på 1,8 mio. kr., ud fra en forventning om en varmepris på 800 kr. pr. MWh. Sønderjyllands Revision gør dog samtidig opmærksom på, at der mangler 735.000 kr. at blive dækket ind for at nå overskuddet på 1,8 mio. kr.

Spørgsmål til regnskab og varme-økonomi i år kan stilles på generalforsamlingen på torsdag kl. 19.30 på Broagerhus.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing