Broager.dk

Fra i dag er der afbrændingsforbud

Tørken betyder, at Beredskab Sønderborg indfører afbrændingsforbud i hele Sønderborg Kommune gældende fra fredag den 16. juni kl. 08.00. Det oplyser Sønderborg Kommune. Forbuddet indføres under hensyn til den aktuelle brandfare og ud fra en konkret risikovurdering af de lokale forhold. Overtrædelse af forbuddet kan medføre bødestraf.

Afbrændingsforbuddet betyder, at det IKKE er tilladt:

At bruge kulgrill: Enhver form for brug af grill hvor brændsel har en glødende effekt (såsom kul, træ, briketter eller andet brændsel der kan frembringe gløder), er ikke tilladt, heller ikke på egen/privat grund.

At bruge grill udenfor egen/privat grund med beboelse: Enhver form for brug af grill (uanset om det er med kul, gas, træ, briketter eller andet brændsel) på offentlige/fælles arealer, fx parkeringspladser, græsarealer, boldbaner, parker mm., eller i naturen, fx i skove og plantager, på strande, heder, marker, på og ved søer, kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land) og lign., er ikke tilladt.

At ryge i naturen: Rygning af pibe, cigaretter, cerutter, cigarer, vandpiber og enhver anden form for ved glød, flamme el. lign. antændt rygesubstans på offentlige/fælles grønne områder med græs, planter og anden beplantning, fx græsarealer, boldbaner, parker, vejrabatter mm., eller fx i skove og plantager, på strande, heder, marker og lign., på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land), er ikke tilladt.

At bruge apparater/genstande der skaber gnister, gløder eller flammer udendørs: Enhver form for brug af ukrudtsbrænder, privat svejsning af tagpap og lign. ved brug af åben flamme, privat udendørs brug af vinkelslibere og andet udstyr, som frembringer gnister eller gløder, udendørs brug af terrassevarmere og lign., udendørs brug af antændere, og udendørs brug af koge- eller varmeapparater, skylanterner o. lign., der fungerer ved brug af brandfarlige væsker eller substanser som sprit, gas, benzin, svovl og lign., er ikke tilladt. Det gælder også på og ved søer og kystnært hav, inkl. holme, skær mv. (mindre end 200 meter fra land).

Det er fortsat tilladt:

At bruge gasgrill på egen/privat grund ved beboelse: Det er tilladt at bruge gasgrill ved egen beboelse, hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikkebrændbart underlag med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider.

At bruge gasgrill på visse arealer: Det er tilladt at bruge gasgrill på egen grund i sommerhusområder, kolonihaver, på campingpladser og lign., hvis grillen er hævet over jorden og placeret på et fast ikkebrændbart underlag med mindst en meters omkreds fra grillens ydersider, og hvis ejeren ikke har udstedt forbud.

At ryge på egen grund og befæstede arealer: Rygning kan foregå under normal iagttagelse af agtpågivenhed på privat grund eller fortove, veje, parkeringspladser mv., og hvis ejeren ikke har udstedt forbud. Henkast aldrig skodder eller andet tobaksaffald.

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing