Broager.dk

Frivillige bag hegn til Broagers private børnehave.

I Broager private børnehus, har de længe haft et stort ønske om, at få udskiftet deres hegn over mod naboen samt hegnet ude langs vejen. Det gamle hegn var simpelhen ved at rådne væk og trængte virkelig til en udskiftning. Efter nogle hårde år med corona, inflation og besparelser, så det svært ud med at finansiere hegnet.

Vi har talt med den afgående formand for støtteforeningen Rasmus Duus, om hvordan det lykkedes at skaffe midlerne til hegnet. Rasmus fortæller, at man i børnehaven, for år tilbage, valgte at oprette en støtteforening. Støtteforeningen består af en bestyrelse, bestående af frivillige forældre fra børnehaven. Støtteforeningen har i flere år arbejdet hårdt på, at samle penge ind til forskellige projekter til gavn for børnehaven.

Der er blevet lavet/afholdt forskellige arrangementer, søgt fonde, lavet lotterier og søgt sponsorater ved lokale virksomhedder. Af større ting, som støtteforenigen har bidraget med, så fremhæver Rasmus at de blandt andet, igennem Fabrikant Mads Clausen Fonden, har fået sponsoreret 25.000 kr. til indkøb af nye skamler til børnehaven.

Rasmus fortæller videre, at det største projekt har været at anskaffe finansieringen til det nye hegn. I april måned lykkedes det med at få samlet de ca. 100.000 kr. sammen, som det nye hegn ville koste. Det nye hegn blev bestilt og weekenden op til, at firmaet kom for at montere det nye hegn, var en stor gruppe forældre fra børnehaven mødt op for at pille det gamle hegn væk og køre det på lodsepladsen. Samtidig blev der opsat et midlertidigt byggehegn, som iøvrigt var sponsoreret af SIB byggeri i Sønderborg.

Rasmus vil på vegne af Broager Private Børnehus gerne benytte lejligheden til at sige tak for et godt samarbejde med naboen, som også bidrog økonomisk. Desuden også tusind tak til de forældre, der bakker op om projekterne, tak til alle dem der har bidraget og stadig bidrager i støtteforeningens bestyrrelse og ikke mindst en kæmpe tak til de sponsorer, der har støttet op om projektet.

TAK til:

Mobergs køreskole

SIB Byggeri

Ole Jensen Elektriker

Rikkes fodpleje

Home i Broager

Petersens maskinfabrik

Carstens maskinværksted

RC-multiservice

Broager Elektriker

Sønderborg bad og varme

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing