Broager.dk

Broagerhallens Generalforsamling 2024

BROAGER HALLEN

 

Indkalder hermed til

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Torsdag 21-marts 2024 kl. 19.30 i Broager Hallen

Dagsorden:

1.Valg af dirigent og protokolfører

2. Årsberetning v. formand, Ulrik Franke Andersen og revideret regnskab

3. Valg af medlemmer til repræsentantskab, valg af 2 suppleanter

4. Valg af eksternt revisionsfirma

5. Indkomne forslag

6. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen

skal være formanden i hænde senest torsdag den 14. marts 2024

 

Broager.dk

Broager.dk er er et digitalt samlingssted for borgerne i byen og på Broagerland.

Følg med

© 2024 Broager – Designet af Aveo web&marketing